Obchodovanie s kryptomenami je relatívne nový fenomén vzhľadom na to, že celý trh je mladší ako desať rokov. Krypotmeny sú pomerne nepredvídateľné, keďže existuje málo kontextuálnych informácií a menej spoľahlivých dát na zostavenie informovanej obchodnej stratégie.

Tak ako pri ostatných obchodovaných aktívach, aj pri kryptomenách sú kľúčom k úspechu jasný obchodný plán a solídny prieskum a podrobná analýza, ktorými sa budú vaše obchodné rozhodnutia riadiť.

V tomto kurze si priblížime niekoľko tipov a stratégie pre obchodovanie s kryptomenami. .


Denné obchodovanie

Kryptomeny môžu byť obzvlášť volatilné, preto by ste nemali zabúdať, že riadenie rizika je pri nich ešte dôležitejšie ako pri iných trhoch a že držanie otvorených pozícií (najmä cez noc) môže byť rizikovejšie aj preto, že kryptomeny sú pomerne nové a môžu podliehať oveľa väčším cenovým výkyvom než iné triedy obchodovaných aktív.

Denné obchodovanie je stratégia, ktorej cieľom je profitovať z krátkodobej trhovej volatility, možno v rozsahu niekoľkých hodín, nie v trvaní dní či týždňov.

Denní obchodníci identifikujú trhové trendy a obchodujú podľa prevládajúcej nálady na trhu, až kým nedosiahne úroveň supportu alebo rezistencie, alebo nedôjde k prelomeniu vopred určeného cenového bodu.

Denné obchodovanie môže byť časovo náročné a vyžaduje si veľkú mieru flexibility a schopnosť reagovať na rýchlo sa meniace udalosti na trhu. Pri dennom obchodovaní je absolútne nevyhnutné využívať inteligentné nástroje na riadenie rizika, napr. Garantovaný stop.


Pri kryptomenách sa veľká časť vašej obchodnej stratégie točí okolo trhových správ a špekulácií.


Prieskum a analýza

Keďže pre kryptomeny máme menej dát a údajov o opakujúcich sa trhových trendoch v porovnaní s tradičnejšími aktívami, podrobný prieskum a analýza sú životne dôležité.

Trhy s kryptomenami sa často nehýbu pod vplyvom tradičných trhových efektov, akými sú rozhodnutia centrálnych bánk o zmene úrokových sadzieb, politické nepokoje či zmeny v ponuke a dopyte.

Ako úplne nové, decentralizované aktíva sú však podstatne citlivejšie na správy o ich prípadnej regulácii, o potenciálnych „hard forkoch“ či o pokusoch o útok na kryptomenové burzy.

Na internete existuje pre kryptomeny veľa nezávislých diskusných fór a komunitných stránok, ktoré sa oplatí sledovať popri pravidelnom sledovaní vaše pozície a širších trhových súvislostí vo všeobecnosti.


Indikátory a grafické nástroje

Pri aktívach, ktoré sa nevyhnú obrovským cenovým výkyvom na každodennej báze, je osobitne dôležité mať k dispozícii nástroje na sledovanie trendov a predvídanie zásadného trhového vývoja.

Náš súbor výkonných indikátorov a grafických nástrojov vám pomôže pri podrobnej analýze krytpomenových trhov a pri identifikácií trendov a zmien trhového sentimentu v reálnom čase.

Pomocou indikátorov ako MACD, RSI a Bolingerove pásma pozorne sledujte pohyby na trhu a na základe grafov s širokou ponukou časových intervalov identifikujte svoje obchodné príležitosti.

Naše prispôsobiteľné watchlisty vám pomôžu sledovať širší trhový sentiment a s našimi výkonnými nástrojmi na riadenie rizika ochránite svoju pozíciu, ak sa trh pohne proti vám.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet