Ako pri všetkých aktívach, aj pri obchodovaní s komoditami je dôležité mať vypracovaný solídny obchodný plán a stratégiu, aby ste svojou otvorenou pozíciou dosiahli, čo chcete.

Prieskum a technická aj fundamentálna analýza trhu sú rozhodujúcou súčasťou pri vypracovaní stratégie, ktorá zodpovedá vašim cieľom, a pomôžu vám určiť si realistické limity a urobiť si jasnú predstavu o svojich cieľových ziskoch.

Ak práve začínate, tieto obchodné tipy a stratégie vám môžu pomôcť vytvoriť si udržateľnejší obchodný plán a správne sa rozhodnúť, kedy vstúpiť na trh.

Obchodovanie podľa prevládajúcich trendov

Strednodobé aj dlhodobé trhové trendy môžu byť dobrým indikátorom potenciálneho trhového vývoja. Uistite sa, že ste aktívum, s ktorým chcete obchodovať, podrobili podrobnému prieskumu, a ak sa vám to zdá vhodné, pouvažujte o obchodovaní podľa trhových trendov a momenta.

Náš výkonný grafický balíček umožňuje zobraziť vývoj cien za rôzne časové intervaly, takže môžete vysledovať a izolovať trhové trendy a cenové pohyby.

S našimi presnými indikátormi, kresliacimi nástrojmi a prispôsobiteľnými watchlistami je jednoduché sledovať trhovú volatilitu a rozpoznať obchodné príležitosti.

 

Obchodné rozhodnutia opierajte o prieskum, nie o emócie

Je jednoduché nechať sa pri obchodovaní uniesť emóciami, najmä ak ste v online obchodovaní relatívny nováčik

Či ste si na seba vzali príliš veľkú finančnú páku a začali zvyšovať investície po úspešnom obchode, alebo sa prepadávate do stále hlbších strát po obchode, ktorý vám nevyšiel, je dôležité, aby ste ostali nohami pevne na zemi a od svojej pozície sa čo najviac odosobnili.

Obchodovanie je podobné podnikaniu; jeho úspech či neúspech závisia od dobrého plánovania a správneho rozhodovania, preto si svoje obchodné rozhodnutia vždy overte z pohľadu svojej obchodnej stratégie a plánu.

Určite si jasné parametre a limity, ktoré definujú „úspešný“ obchod, a vždy sa ubezpečte, že zatvárate pozície, ktoré spĺňajú tieto kritériá.

Pochopte vplyv supportov a rezistencií na vaše obchodovanie

Schopnosť rýchlo a s istotou identifikovať horné a spodné úrovne cenového vývoja je rozhodujúca, aby ste lepšie rozpoznali rozsah, v ktorom môžete s dôverou obchodovať.

Prieskum a analýza zvoleného trhu v spojení s grafickými nástrojmi, ako sú trendové línie a kresliace nástroje, vám pomôžu presne stanoviť úrovne supportov a rezistencií vášho aktíva, čo vám následne pomôže robiť istejšie obchodné rozhodnutia založené na trhových dátach.

Supporty indikujú klesajúci trend ceny, pri ktorej aktívum spomalí alebo zastaví svoj pokles, pretože dopyt alebo obchodované objemy sa začnú zvyšovať.

Rezistencie podobne indikujú hornú hranicu ceny, pri ktorej trhový sentiment začne naznačovať, že dané aktívum môže byť precenené. Úrovne rezistencie teda môžu slúžiť ako signál pred začatím potenciálneho výpredaja daného aktíva.

Supporty aj rezistencie sú užitočnou súčasťou vašej celkovej obchodnej stratégie pri rozhodovaní, kedy na trh vstúpiť a kedy ho opustiť.

Vyhnite sa extrémnej volatilite

Nadmerná zvýšená volatilita je zdrojom obchodných príležitostí, ale zároveň prináša zvýšené riziko, keďže trh sa môže rýchlo pohnúť proti vašej pozícii.

Keď s obchodovaním začínate, je dôležité, aby ste rozumeli rizikám trhovej volatility a chápali, ako rýchlo môže cena zmeniť svoj smer.

Obchodovanie s komoditami je pomerne rizikové, pretože môže zahŕňať relatívne volatilné aktíva v porovnaní s niektorými inými typmi trhov.

Preto by ste sa prinajmenšom na začiatku mali vyhýbať obchodovaniu počas udalostí, ktoré by mohli náhle a výrazne ovplyvniť cenový vývoj; patria medzi ne významné geopolitické udalosti, prírodné nešťastia či obchodné spory.

Využívajte technické indikátory

Účelom indikátorov je otestovať si obchodné nápady a podrobiť ich analýze na základe surových dát, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia na základe reálnych trhových podmienok.

Indikátory sú osobitne užitočné pri rozhodovaní, kedy na trh vstúpiť a kedy ho opustiť. Jedným z najužitočnejších indikátorov pre začínajúcich obchodníkov je tzv. kĺzavý priemer, ktorý vám dáva väčšiu kontrolu na rozsahom vášho obchodovania.

Ako vyplýva z jeho názvu, kĺzavý priemer (angl. moving average) sleduje priemernú cenu aktíva v čase, pričom prípadné odchýlky od tohto trendu (smerom nahor aj nadol) môžu naznačovať potenciálnu zmenu aktuálneho smerovania trhu a upozorňovať na významné obchodné príležitosti.

Je však potrebné si zapamätať, že kĺzavý priemer nie je stopercentne bezchybný nástroj a ako všetky nástroje používané pri obchodovaní na finančných trhoch, nedokáže predpovedať budúci vývoj trhu s absolútnou istotou.

Pri správnom použití však dokáže byť výkonnou pomôckou na overenie a otestovanie vašich obchodných nápadov a výborným nástrojom, ktorý vám umožní držať krok s trhovými trendmi.

 

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet