Riadenie rizika je dôležitou súčasťou každej úspešnej dlhodobej obchodnej stratégie bez ohľadu na aktíva, s ktorými obchodujete.

Keďže CFD a spread betting sú pákové produkty, ochrana pred nadmernou trhovou volatilitou a určenie primeraného rizikového apetítu sú kľúčovým prvým krokom k tomu, aby ste mali obchodovanie pod väčšou kontrolou.

Výkonné obchodné platformy od ETX obsahujú množstvo užitočných nástrojov na inteligentné riadenie vášho rizika.

V tejto časti sa pozrieme na niektoré z dostupných nástrojov na riadenie rizika, ako aj na obchodné stratégie a tipy, ktoré vám pomôžu rozumne riadiť vaše riziko.

Aké nástroje na riadenie rizika mám k dispozícii?

Príkazy stop-loss 

Príkaz stop-loss môžete zadať pri prvom otvorení svojej pozície zaškrknutím tejto možnosti priamo na obchodnom tikete a zadaním výšky ceny alebo bodov, pri ktorej sa má vaša pozícia automaticky zatvoriť.

Ak trh pretne vami nastavený cenový limit, vaša pozícia sa automaticky zatvorí bez toho, aby ste museli čokoľvek spraviť, čo znamená, že svoju pozíciu nemusíte neustále monitorovať. Stop-loss predstavuje pridanú ochranu, ak trhová volatilita nečakane porastie a trh sa pohne proti vašej pozícii.

Pripomíname, že štandardný stop-loss vás chráni pred stratami za vami určenou cenovou hranicou, ale nechráni vás pred nadmernou trhovou volatilitou alebo trhovým gappingom.

Trailing stop

Trailing stop je inteligentný, osobitne výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje „sledovať“ pohyb trhu nastavením cenového bodu nad alebo pod trhovou hodnotou, na ktorej by ste chceli svoju pozíciu zatvoriť. Váš trailing stop sa potom bude pohybovať v súlade s prevládajúcim trhovým trendom, čím vám umožní „zamknúť“ zisky, ako aj minimalizovať straty, keby sa trh pohol proti vám.

Ekonomický kalendár

Aj keď ekonomický kalendár asi nie je prvá vec, ktorá vám v súvislosti so stratégiou na riadenie rizika napadne, môže predstavovať cennú pomôcku pri zohľadnení udalostí, ktoré majú potenciál ovplyvniť ceny na trhu.

Pri pozornom sledovaní zverejňovaných ekonomických údajov, ktoré sa týkajú trhu, na ktorom obchodujete, môžete predvídať jeho potenciálny vývoj, ako aj pozitívne a negatívne nálady na trhu.

Technická a fundamentálna analýza

Analýza je kritickou súčasťou vášho prístupu k obchodovaniu a môže vám pomôcť identifikovať udalosti, trendy a zverejňované údaje, ktoré by mohli ovplyvniť vašu pozíciu.

Technická analýza sa zameriava na pohyb cien a trendy a na základe dostupných údajov pomáha predvídať potenciálny trhový vývoj. Technickí analytici sa opierajú o indikátory, trendy a grafy, ktoré im pomáhajú porozumieť opakujúcim sa trendom a ich možnému vplyvu na vývoj cien v budúcnosti.

Fundamentálna analýza sa na pohyb cien pozerá v širšom kontexte ekonomických a hospodárskych údajov, dôležitých politických udalostí a faktorov s vplyvom na ponuku a dopyt.

Množstvo obchodníkov s komoditami využíva kombináciu fundamentálnej a technickej analýzy, aby pochopili, ako a prečo dochádza k pohybom na komoditných trhoch.

 

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet