Komodity sú zvyčajne fyzické prírodné produkty určené na ľudskú spotrebu, ako sú napríklad káva alebo pomarančová šťava, alebo ktoré sa používajú v sektoroch ako poľnohospodárstvo alebo ťažba surovín, napríklad pšenica alebo ropa.

Hodnota niektorých komodít sa odvíja od ich nedostatku alebo ťažkostí pri ich ťažbe alebo dobíjaní; medzi takéto patria napríklad kovy ako zlato, striebro a platina.

Ceny komodít sú citlivé na pohyb hodnoty amerického dolára a môže ich ovplyvňovať množstvo rôznych faktorov ako:

 • Výkyvy v ponuke a dopyte
 • Slabá úroda
 • Prírodné nešťastia
 • Vojny a ozbrojené konflikty
 • Štrajky baníkov
 • Obchodné clá a regulácie
 • Významné ekonomické udalosti

Prírodné zdroje obchodované na komoditných trhoch sa delia do troch hlavných kategórií: kovy, mäkké komodity (softs) a energie.

Všetky uvedené kategórie sa obchodujú vo veľkých objemoch na celom svete; pozrieme sa na niektoré z najpopulárnejších v každej kategórii, s ktorými môžete obchodovať v ETX.

S ktorými komoditami môžem obchodovať?

Začnime asi s najlepšie zrozumiteľnou skupinou komodít, a tou sú kovy.

Kovy sa niekedy označujú aj ako „tvrdé“ komodity, pretože ide o fyzické produkty, ktoré sa zvyčajne získavajú ťažbou zo zeme, a zahŕňajú vzácne aj polo-vzácne kovy.

Do tejto skupiny patria aj iné, priemyselné kovy, ktoré sa primárne používajú v priemyselnej výrobe a vývoji.

Medzi kovy, s ktorými môžete v ETX obchodovať formou CFD alebo spread bettingu, patria napríklad:

 • Meď
 • Zlato
 • Paládium
 • Platina
 • Striebro

Celý zoznam našich aktuálnych cien a spreadov pre kovy, ako aj dostupné trhové hodiny nájdete na našej stránkenákladov na obchodovanie.

Druhou najväčšou skupinou obchodovaných komodít sú energie, medzi ktoré patria vykurovací olej, zemný plyn a ropa.

Energetické komodity sa obchodujú vo veľkých objemoch, pretože majú obzvlášť silný vplyv na svetovú ekonomiku; pomyslite len na to, koľko priemyselných odvetví a spoločností závisí napríklad od pohonných hmôt – všetky od dopravy cez poľnohospodárstvo až po priemyselný rozvoj.


Trhy s energiami môžu byť volatilné, najmä v čase politickej neistoty, a zároveň sú vysoko citlivé na zmeny vo veľkosti ponuky a dopytu.

Medzi energie, s ktorými môžete v ETX obchodovať formou CFD alebo spread bettingu, patria napríklad:

 • Ropa Brent
 • Zemný plyn
 • Vykurovací olej Nymex

Celý zoznam našich aktuálnych cien a spreadov pre energie, ako aj dostupné trhové hodiny nájdete na našej stránkenákladov na obchodovanie.

Poslednou skupinou sú tzv. mäkké komodity, ktoré sú dôležité pre poľnohospodárstvo.

Ide predovšetkým o spotrebné fyzické produkty, ktoré boli dopestované alebo chované ako produkty alebo komodity určené na spotrebu ľuďmi alebo zvieratami, alebo ako priemyselné suroviny.

Trh s mäkkými komoditami je citlivý na zmeny v globálnej ponuke a dopyte, ako aj na prírodné nešťastia (ktoré môžu mať vplyv na úrodu či živočíšnu produkciu) a sezónny dopyt.

Medzi mäkké komodity, s ktorými môžete v ETX obchodovať formou spread bettingu alebo CFD, patria:

 • Kukurica
 • Bavlna
 • Kakao
 • Pomarančová šťava
 • Káva
 • Cukor
 • Sója
 • Pšenica

Celý zoznam našich aktuálnych cien a spreadov pre mäkké komodity, ako aj dostupné trhové hodiny nájdete na našej stránke nákladov na obchodovanie.

Ktoré sú najväčšie komoditné burzy?

Komodity sa obchodujú na veľkých, špecializovaných globálnych burzách, ktoré pomáhajú regulovať a sledovať veľkosť ponuky a dopytu.

Medzi niektoré z najznámejších komoditných búrz patria London Metal Exchange, Chicago Board of Trade, NYMEX, Chicago Mercantile Exchange, Dubai Mercantile Exchange a Australian Securities Exchange.

Je obchodovanie s komoditami pre mňa vhodné?

Pri obchodovaní s komoditami v ETX nemusíte vlastniť podkladové fyzické aktíva ani obchodovať priamo na burze, aby ste mohli profitovať zo vzrušujúcich obchodných príležitostí.

Môžete obchodovať priamo na našej výkonnej, viacnásobne ocenenej platforma a špekulovať na cenovú volatility alebo pohyby cien pomocou CFD alebo spread bettingového účtu.

V ďalšej časti tohto návodu na obchodovanie s komoditami sa dozviete viac o obchodovaní s rôznymi typmi komodít, ktorým sme sa tu venovali.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet