V ETX môžete s komoditami obchodovať dvomi spôsobmi: formou spread bettingu alebo kontraktov CFD. Náš návod vám pomôže rozhodnúť sa, s akými aktívami chcete obchodovať, ako s nimi obchodovať a ako sledovať svoju pozíciu po jej otvorení.

Začnite obchodovať s komoditami

  1. Vyberte si komoditu, ktorá vám vyhovuje – Pozrite si náš zoznam komoditných trhov, na ktorých môžete s ETX obchodovať, a vyberte si trh, ktorému rozumiete a ktorý ponúka takú mieru rizika, aká vám vyhovuje. Vyberte si trh, ktorému dobre rozumiete a ktorý ponúka obchodné príležitosti, ktoré dokážete posúdiť na základe prieskumu a analýzy ešte pred zadaním svojho prvého obchodu.

  2. Vyberte si správny typ obchodu – S komoditami môžete obchodovať formou spread bettingu aj kontraktov CFD; dôležité je zvoliť si správny typ obchodu, taký, ktorý vyhovuje vašej obchodnej stratégii.

  3. Rozhodnite sa, v ktorom smere na trh vstúpiť – Po prieskume a analýze trhu a posúdení trhových trendov a aktuálneho smerovania cien sa rozhodnite, či budete nakupovať alebo predávať,.

  4. Placing Zadanie komoditného obchodu – Po výbere aktíva, s ktorým chcete obchodovať, a typu a smerovania vášho obchodu je dôležité, aby ste svoj obchod sledovali a chránili pred trhovou volatilitou pomocou inteligentných nástrojov na riadenia rizika, ako sú príkazy stop-loss a limit. Na vybranom počte našich najpopulárnejších trhov vrátane ropy Brent a zlata vám ponúkame bezplatný Garantovaný stop*, ktorý vám pomôže zafixovať si riziko. Zvoľte si realistickú veľkosť obchodu a svoj účet príliš nezaťažte finančnou pákou; dôležité je, aby ste vždy mali dostatočnú maržu na krytie svojej pozície.

  5. Sledovanie a zatvorenie obchodu – V závislosti od časového rámca vašej obchodnej stratégie by ste mali pozorne sledovať aktuálne globálne finančné spravodajstvo týkajúce sa aktíva, s ktorým obchodujete, aby ste dokázali pohotovo reagovať na trhové udalosti s dosahom na vašu pozíciu.

Výber komodity na obchodovanie

Dôležité je, aby ste sa dobre oboznámili s komoditou, s ktorou chcete obchodovať; možno na základe vašich predchádzajúcich skúseností s daným trhom či na základe správ, analýz a prieskumov, ktoré ste o danom aktíve čítali.


Predovšetkým pre nováčikov v online obchodovaní je pre dlhodobý úspech rozhodujúce, aby rozumeli tomu, ako a prečo sa ceny na trhu hýbu, preto sa ešte pred otvorením svojej pozície ubezpečte, že zvolenému trhu skutočne rozumiete.

Odporúčame vám, aby ste posúdili, ako zvolený trh zapadá do vašej celkovej obchodnej stratégie. Napríklad trh s ropou, na ktorý má vplyv napätie na Blízkom východe, môže byť výraznej volatilnejší než trh so zlatom, ktorý je relatívne stabilný. Pri výbere komodity nezabudnite zohľadniť ani svoj rizikový apetít.

Rozhodnite sa, či kupovať (ísť na dlho), alebo predávať (ísť na krátko)

Či budete s komoditami obchodovať formou spread bettingu alebo CFD, vždy si môžete vybrať, či chcete kupovať alebo predávať, takže môžete profitovať tak z klesajúcich, ako aj zo stúpajúcich cien.

Využívanie trhovej volatility je kľúčovou súčasťou každej úspešnej obchodnej stratégie; váš prieskum a analýza trhu spolu so zohľadnením širších cieľov vašej celkovej obchodnej stratégie by vám mali pomôcť informovane sa rozhodnúť, či budete kupovať alebo predávať.

Zadanie obchodu

Po zvolení smerovania vášho obchodu je dôležité, aby ste sa chránili pred nadmernou trhovou volatilitou v prípade, keď sa trh pohne proti vám. Na tento účel máte k dispozícii niekoľko inteligentných nástrojov na riadenie rizika, ktoré ETX ponúka.

Štandardný príkaz stop-loss vám pri otváraní pozície umožní stanoviť limit maximálnej straty, ktorú ste pri svojom obchode ochotní podstúpiť. Pripomíname, že štandardný stop-loss vás nechráni pred trhovým gappingom.

Ak chcete byť lepšie chránení a zafixovať si cenu, pri ktorej sa vaša pozícia automaticky zatvorí bez ohľadu na gapping alebo trhovú volatilitu, si zvoľte možnosť Garantovaný stop.

Na rozdiel od niektorých iných poskytovateľov, pri obchodovaní s ETX môžete bezplatný Garantovaný stop pripojiť k svojmu príkazu na množstve z našich populárnych komoditných trhov vrátane ropy Brent a zlata.

Náš bezplatný Garantovaný stop vám umožňuje zafixovať si riziko a vyhnúť sa účinkom trhového gappingu alebo sklzu na stop úroveň ceny, ktorú sa pre svoj obchod nastavili. Môžete si „uzamknúť“ presnú výšku rizika, ktorá vám vyhovuje, a obchodovať s väčším pokojom.

Sledovanie pozície a odchod z trhu

Po otvorení pozície je dôležité, aby ste ju pozorne sledovali, najmä ak ste si na obchodovanie zvolili volatilný trh.

Naša výkonná, viacnásobne ocenená platforma TraderPro je vybavená dynamickými funkciami na riadenie rizika a pokročilými grafickými nástrojmi, ktoré vám umožnia intuitívne spravovať svoju pozíciu a presne sledovať trhový pohyb a cenovú volatilitu.

Stiahnite si naše pokročilé aplikácie pre iOS alebo Android, aby ste mali svoje pozície pod väčšou kontrolou, kdekoľvek sa nachádzate, a mohli reagovať na obchodné príležitosti vždy a všade, kde chcete.

** Bezplatné garantované stopy sú bezplatné len v určitom čase na niektorých trhoch a len pre retailových klientov - click here kliknite pre viac informácií

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet