Opis kurzu

Komodity sú základné prírodné aktíva, medzi ktoré patria napríklad ropa, zlato, zemný plyn, pšenica, káva či kukurica. Zvyčajne sa delia do troch hlavných kategórií: kovy, „mäkké“ komodity, alebo softs (niekedy označované aj ako poľnohospodárske produkty) a energie.

Obchodovanie s komoditami má veľmi dlhú históriu, pričom súčasný globálny trh s komoditami je rozmanitý, dynamický a ponúka investorom množstvo zaujímavých príležitostí s rôznou mierou volatility.

Čo sa naučíte

V tomto kurze zistíte, na ktorých komoditných trhoch môžete obchodovať, ako na nich obchodovať a ako riadiť svoju rizikovú expozíciu pomocou inteligentných obchodných stratégií.

  • Úroveň
  • 22m Trvanie
  • 956 Dokončené

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet