Riadenie rizika je dôležitou súčasťou každej úspešnej dlhodobej obchodnej stratégie bez ohľadu na aktíva, s ktorými obchodujete.

Keďže CFD a spread betting sú pákové produkty, ochrana pred nadmernou trhovou volatilitou a určenie primeraného rizikového apetítu sú dôležitým prvým krokom pri zadávaní prvého devízového obchodu.


Naša viacnásobne ocenená obchodná platforma prináša širokú ponuku nástrojov, ktorými si môžete svoje riziko riadiť a fixovať.

Aké nástroje na riadenie rizika môžem používať pri obchodovaní s devízami?

Príkazy stop-loss
Príkaz stop-loss môžete zadať priamo z obchodného tiketu v aplikácii TraderPro. Stačí si vybrať túto možnosť a zadať cenu, pri ktorej by ste chceli automaticky zatvoriť svoju pozíciu.

Ak trh pretne vami zadanú cenovú úroveň, vaša pozícia sa automaticky zatvorí. Nemusíte urobiť nič viac, preto môžete obchodovať s väčším pokojom. Stop-loss predstavuje pridanú ochranu, ak trhová volatilita nečakane porastie a trh sa pohne proti vašej pozícii.

Upozorňujeme, že stop-loss vás chráni, ak sa trh vyvíja proti vašej pozícii, nezaručuje však ochranu pri náhlej, nadmernej volatilite na trhu a trhovom gappingu.

Príkaz Garantovaný stop-loss
Garantovaný stop je najvýkonnejší nástroj na riadenie rizika v našej ponuke, pričom garantuje, že sa aktivuje presne na úrovni, ktorú zadáte, bez ohľadu na trhový gapping či volatilitu. Garantovaný stop* ponúkame na množstve našich najpopulárnejších devízových trhov vrátane EUR/USD a GBP/USD. Bezplatný Garantovaný stop-loss je k dispozícii aj na veľkom množstve globálnych trhov vrátane:

 • Germany 30
 • Wall Street
 • UK 100
 • SP 500
 • US Tech 100
 • AUD/USD
 • GBP/USD
 • GBP/EUR
 • EUR/USD
 • EUR/GBP
 • EUR/JPY
 • USD/JPY
 • Ropa Brent
 • Zlato

Bezplatný Garantovaný stop môžete nastaviť počas týchto vybraných časov.

Trailing Stop
Trailing stop vám umožňuje „sledovať“ pohyb trhu nastavením cenového bodu nad alebo pod trhovou hodnotou, na ktorej by ste chceli svoju pozíciu zatvoriť. Váš trailing stop sa potom bude pohybovať v súlade s prevládajúcim trhovým trendom, čím vám umožní „zamknúť“ zisky, ako aj minimalizovať straty, keby sa trh pohol proti vám.

* Bezplatné garantované stopy sú bezplatné len v určitom čase na niektorých trhoch a len pre retailových klientov - click here kliknite pre viac informácií

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet