Pri online obchodovaní s akciami by ste sa mali opierať o silnú, premyslené obchodnú stratégiu s jasne definovanými cieľmi, cieľovými ziskami a časmi odchodu z trhu. Prieskum a analýza trhových trendov vám poskytnú dobrý obraz o súčasnej trhovej nálade, aby ste mohli identifikovať najlepší možný okamih vstupu na trh.

Vaša celková obchodná stratégie zohľadňuje časové obdobie, v ktorom chcete obchodovať. Hľadáte krátkodobé zisky, obchodovanie s volatilitou či strednodobé výnosy, alebo sledujete dlhodobejšiu stratégiu s postupnými ziskami?

Náš návod na online obchodovanie s akciami vám pomôže vypracovať si precíznejší prístup k trhu a doplniť vašu súčasnú obchodnú stratégiu.Ak s obchodovaním s akciami začínate, tento návod vám poskytne nápady a tipy na obchodovanie s väčšou istotou.

 


Denné obchodovanie

Denné obchodovanie stojí na stratégii, ktorá kladie dôraz na rýchle zisky vyplývajúce zo volatility na trhu.

Žiadna pozícia neostáva otvorená cez noc, čo znamená, že pri dennom obchodovaní zrealizujete relatívne viac obchodov než pri obchodovaní zameranom na dlhšie časové obdobia.

Ide o časovo náročnú stratégiu, pri ktorej môže byť riziková expozícia podstatne vyššia než obyčajne, pretože obchodujete v krátkych, kompaktných časových intervaloch s cieľom profitovať z ostrých cenových výkyvov.

Pri dennom obchodovaní je nevyhnutné, aby ste dôkladne poznali spoločnosti, s ktorých akciami obchodujete, a zároveň mali dobrý prehľad o širších trhových súvislostiach a kľúčových faktoroch, ktoré ovplyvňujú pohyb cien.
Tento pomerne odvážny spôsob obchodovania často využívajú profesionálni obchodníci alebo investori, ktorí používajú špeciálny softvér na obchodovania s akciami.


Obchodovanie pozícií

Obchodovanie pozícií môže byť stredno až dlhodobá stratégia, ktorá stojí na rozhodovaní na základe grafov.

Obchodníci pri nej využívajú výkonné grafické nástroje, indikátory a trendové línie na grafoch, aby identifikovali trhový vývoj a našli miesto pre vstup na trh v okamihu, keď sa trend potvrdí. Tento prístup je dostatočne flexibilný na každodenné použitie, alebo môže byť použitý aj na dlhšie, napríklad mesačné, časové obdobia.

Naše pokročilé grafy vám dávajú všetky nástroje, ktoré potrebujete na realizáciu stredno- až dlhodobej stratégie obchodovania pozícií na akcie.


Obchodovanie podľa výkyvov

Obchodovanie podľa výkyvov, alebo swing trading, je ďalšia stratégia, ktorá sa pri tvorbe obchodných príležitostí spolieha na trhovú volatilitu. Obchodníci pri nej podrobne analyzujú trhy a identifikujú kľúčové trendy nad aj pod hodnotou akcií spoločnosti.

Následne sa snažia vstúpiť na trh v okamihu, keď identifikovaný trend končí a volatilita okolo hodnoty akcií sa ustáli. Tento prístup sa opiera o kombináciu technickej a fundamentálnej analýzy a dôsledné posúdenie trhových maxím a miním.

 

Kúpiť a držať

Atraktivita stratégie Kúpiť a držať spočíva v relatívnej stabilite a menšej časovej náročnosti obchodovania, ako aj v potenciálne dlhodobejších ziskoch.

Kým denní a swingoví obchodníci sa spoliehajú na volatilitu, ktorá im prináša príležitosti, a v krátkom časovom intervale môžu otvoriť a zavrieť väčší počet pozícií, investori využívajúci stratégiu Kúpiť a držať sa snažia očistiť cenu akcií od každodenných výkyvov v prospech dlhodobejších trendov.

Obchodníci opierajúci sa o túto stratégiu sú neúnavní vo svojich trhových prieskumoch a analýzach, ignorujú prechodné „módne výstrelky“ a identifikujú podniky so silnými finančnými a ekonomickými fundamentmi. Vyhľadávajú spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom a stabilnými výnosmi.

** Bezplatné garantované stopy sú bezplatné len v určitom čase na niektorých trhoch a len pre retailových klientov - kliknite for more information

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet