Či sa rozhodnete pre krátkodobejšiu obchodnú stratégiu, alebo sa lepšie cítite pri dosahovaní zisku za dlhšie obdobie, inteligentné riadenie rizika by malo byť základnou súčasťou vášho celkového plánu obchodovania so akciami.

Pri obchodovaní s ETX máte k dispozícii nástroje, ktoré vám pomôžu riadiť riziko zodpovedne.

V tejto časti sa pozrieme na niektoré z našich výkonných nástrojov, s ktorými môžete riadiť svoje riziko tak, ako vám vyhovuje.

Aké nástroje na riadenie rizika môžem použiť pri obchodovaní s akciami?

Príkaz stop-loss môžete pridať k svojej pozícii výberom možnosti „Stop“ na obchodnom tikete a zadaním presnej výšky bodov alebo zisku/straty, ktorú ste ochotní riskovať.

Váš obchod potom automaticky zatvoríme, keď trhová cena prekročí vami stanovený limit. Príkaz stop-loss by ste mali pridať ku všetkým svojim obchodom s akciami, aby ste sa chránili pred trhovou volatilitou.

Pripomíname, že štandardný stop-loss vás chráni pred stratami za vami určenou cenovou hranicou, ale nechráni vás pred nadmernou trhovou volatilitou alebo trhovým gappingom.

Trailing stop

Trailing stop umožňuje „zamknúť“ zisk a minimalizovať straty „kopírovaním“ trhového vývoja. Úroveň ceny nastavíte nad alebo pod úroveň trhu, pri ktorej by ste chceli svoju pozíciu zatvoriť.

Trailing stop sa potom bude pohybovať podľa prevažujúceho trhového trendu a vašu pozíciu zatvorí pri cenovom rozdiele medzi trhovou cenou a úrovňou stop, ktorú ste definovali.

Technická a fundamentálna analýza

Akcie sú trieda aktív, ktorých obchodovanie si vyžaduje najviac trhových analýz. Investori majú k dispozícii množstvo údajov a informácií pre svoje obchodné rozhodnutia, vrátane pravidelne zverejňovaných ekonomických údajov, výkazov o zisku spoločností a indikátorov.

Pri obchodovaní s akciami je vhodné využiť kombináciu technickej a fundamentálnej analýzy, pretože takto získané dáta poskytujú ucelený obraz nielen o finančnej situácii danej spoločnosti, ale aj o širšom odvetví, v ktorom pôsobí.

Zároveň tak dokážete lepšie riadiť svoje riziko a pripraviť sa na prípadné výpredaje akcií a pokles trhových cien.

Naše výkonné indikátory, kresliace nástroje a grafy vám pomáhajú sledovať meniace sa ceny v rámci rôznych časových intervalov, aby ste získali lepší obraz o volatilite daného trhu a podľa toho upravili svoju obchodnú stratégiu.

 

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet