Obchodovanie s cennými papiermi a akciami je tradične jednou z najvzrušujúcejších investičných príležitostí pre obchodníkov na celom svete, ktorá im dáva možnosť výberu z množstva sektorov, priemyselných odvetví a krajín.
V minulosti však prístup k akciovým trhom sťažovala dominancia manažérov hedgových fondov, súkromných investorov a veľkých finančných inštitúcií.

Dôvodom je z časti výška finančných prostriedkov potrebných na vlastné obchodovanie s akciami a relatívne vysoké náklady na riadenie investičného portfólia.


Zavedenie spread bettingu a obchodovania s CFD spolu s príchodom výkonných notebookov a mobilných telefónov otvorili akciové trhy pre nové obecenstvo znížením cien a ponukou množstva obchodných príležitostí s vyššou flexibilitou.Tento kurz vám ukáže, ako s akciami obchodovať, a poskytne vám tipy a stratégie, ktoré vám pomôžu začať s obchodovaním a zodpovedne riadiť svoje riziko pri obchodovaní online.

 

Čo je obchodovanie s akciami?

Spoločnosti zvyčajne vydávajú akcie, ktoré vyjadrujú percentuálny podiel na vlastníctve spoločnosti alebo podniku, aby získali kapitál na začatie alebo plánované rozšírenie svojho podnikania.

Kúpením akcií sa investor legálne stáva vlastníkom určitého podielu v spoločnosti, ktorý ho môže oprávňovať vykonávať hlasovacie práva a poberať určité percento zo zisku spoločnosti, tzv. dividendu.

Obchodovanie s akciami sa niekedy označuje ako podielové obchodovanie, pretože vlastník akcií má priamy v spoločnosti, do ktorej sa rozhodol investovať.

Pri obchodovaní s akciami v ETX špekulujete na zmenu ceny podkladových akcií bez toho, aby ste dané akcie skutočne vlastnili.

Môžete s nimi obchodovať formou spread bettingu aj kontraktov CFD a môžete otvárať pozície Nákup aj Predaj, čo vám prináša ešte viac obchodných príležitostí.
Akcie predstavujú rozmanitý a vzrušujúci trh s množstvom obchodných príležitostí v rámci širokej škály sektorov a odvetví. Ceny akcií môžu závisieť od rôznych trhových udalostí, ako napríklad:

 • Zlúčenia, akvizície, prevzatia a osobitné dividendy – tieto udalosti sa väčšinou označujú ako „podnikové udalosti“
 • Podnikové správy – – For napríklad zavedenie nového produktu, zmena manažmentu, rebranding alebo veľké marketingové kampane
 • Výnosy – – Ide o výnosy, ktoré spoločnosť každoročne zverejňuje, ktoré trh informujú o ziskovosti jej podnikania a o jej relatívnom „ekonomickom zdraví“ v porovnaní s ostatnými konkurentmi na trhu
 • Širšie trhové udalosti – – Môžu sem patriť významné správy a udalosti týkajúce sa konkurencie, problémy v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, hospodárske a ekonomické údaje, zmeny legislatívy a obchodné clá a tarify

Pri obchodovaní s akciami si môžete vyberať z množstva sektorov vrátane takých vo veľkom obchodovaných odvetví ako ťažba nerastných surovín, bankovníctvo, technológie, farmaceutický priemysel, maloobchod a telekomunikácie.

Bez ohľadu na to, aké akcie si vyberiete, je dôležité, aby ste dané priemyselné odvetvie dobre poznali a aby ste rozumeli udalostiam, ktoré môžu ovplyvniť vývoj cien na trhu.


<h3s akými h3="" obchodovať?<="" môžem="" akciami="">

Pri obchodovaní s ETX si môžete vybrať zo širokej ponuky spoločností z viac než 20 štátov vrátane UK, USA, Nemecka, Francúzska, Španielska a Singapuru.

Na našich akciových trhoch môžete obchodovať formou kontraktov CFD aj spread bettingu, preto môžete profitovať tak z rastu, ako aj poklesu trhov. Ešte vzrušujúcejšie obchodné príležitosti nájdete v našej ponuke trhov s veľkými IPO (prvé verejné ponuky akcií).

Pre vašu lepšiu predstavu o trhoch a sektoroch v našej ponuke sme pripravili zoznam niektorých z najpopulárnejších akcií z celého sveta.

UK akcie

V ETX môžete špekulovať na pohyb cien akcií britských spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu. V ponuke máme veľké spoločnosti z indexu FTSA 100, ako aj akcie menších spoločností, ktoré ponúkajú vyššiu volatilitu a viac obchodných príležitostí.

Nezabúdajte, že volatilita môže vytvárať viac obchodných príležitostí, ale zároveň prináša aj vyššie riziko. Niektoré z našich najpopulárnejších akcií z UK:

 • Barclays
 • Lloyds Banking Group
 • BP Plc
 • Sainsbury's
 • Tesco
 • HSBC
 • Vodafone
 • Rio Tinto
 • Anglo American
 • BHP Biliton


US akcie

Americký akciový trh je jedným z najživších a najviac obchodovaných trhov na svete, ktorý investorom prináša množstvo príležitostí v novších, rýchlo rastúcich sektoroch, ako aj v etablovanejších odvetviach, akými sú bankovníctvo či maloobchod.

Naša ponuka amerických akcií zahŕňa ikony Wall Streetu, ako aj komplexný výber spoločností z indexov US Tech 100 a SP 500. Niektoré z našich najpopulárnejších akcií z USA:

 • Apple
 • Facebook
 • Microsoft
 • Tesla Motors
 • Amazon
 • McDonald's
 • Pfizer Inc
 • Netflix
 • Alphabet
 • Google Inc


Európske akcie

Európske akcie z Nemecka, Španielska, Francúzska, Švédska, Talianska, Holandska a ďalších štátov prinášajú množstvo obchodných príležitostí. EÚ je jedným z najväčších svetových trhov, na ktorom sa obchoduje s akciami globálnych spoločností z odvetví ako maloobchod, automobilový priemysel, bankovníctvo, online obchod a technológie.
Niektoré z našich najpopulárnejších európskych akcií:

 • Deutsche Bank
 • Volkswagen AG
 • Allianz
 • Bayer
 • BNP Paribas
 • Carrefour
 • Societe General
 • Total
 • AcelorMittal
 • Banco Santander

Môžem využívať hedging ako súčasť môjho portfólia?

Ak máte akciové portfólio alebo tradičné investície, ktoré by ste si chceli zabezpečiť proti rizikovým expozíciám, kontrakty CFD môžu byť dobrou stratégiou na jeho zaistenie.

Keďže s CFD obchodným účtom môžete predávať aj kupovať, táto forma investovania vám ponúka väčšiu mieru flexibility.

Mnoho obchodníkov, ktorí vlastnia portfólio fyzických akcií, si zaisťujú svoje investície pomocou CFD pozície s cieľom minimalizovať riziká a potenciálne straty.

Môžete tak urobiť otvorením CFD pozície Predaj na akcie spoločnosti, do ktorej ste priamo investovali.

Obchod otvorený opačným smerom vám pomôže kompenzovať potenciálne straty z vášho portfólia fyzických akcií, keby sa ich hodnota náhle znížila, napríklad pri extrémnej volatilite alebo počas obdobia zvýšenej neistoty na trhoch.

Sú akcie pre mňa vhodné?

Akcie ponúkajú investorom obrovské obchodné a investičné príležitosti v rámci rôznych priemyselných sektorov.
Pri obchodovaní s akciami v ETX máte prístup k akciám spoločností z celého sveta, pričom si môžete vyberať zo stabilných a osvedčených trhov až po novšie, volatilnejšie trhy. V prípade dostupnosti budete mať možnosť obchodovať aj s významnými IPO.

Obchodovanie s akciami môže byť pre vás vhodné, ak hľadáte krátko-, stredno- a dlhodobé obchodné príležitosti a máte dobré znalosti akciových trhov.

S akciami môžete obchodovať priamo na našej výkonnej, viacnásobne ocenenej platforme TraderPro, ako aj pomocou našich pokročilých aplikácií pre iOS a Android apps. 

V ďalšej časti kurzu si prečítajte viac o tom, ako obchodovať s rôznymi typmi akcií, aj o tom, ako sa vaša obchodná stratégia môže meniť v závislosti od toho, s akým typom akcií sa rozhodnete obchodovať.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet