Pri obchodovaní s CFD obchodujete na trhu pomocou pákového finančného produktu, a hoci to znamená, že si môžete otvoriť veľkú pozíciu s relatívne malou vstupnou investíciou, zároveň sa vystavujete pomerne veľkému riziku. Ak sa trh pohne vo váš neprospech, vaše straty sa tiež znásobia.

Pri obchodovaní s CFD vám ETX ponúka množstvo nástrojov na riadenie rizika, ktoré vám umožnia zafixovať si stratu na úrovni, ktorá vám vyhovuje, a ktoré vám umožňujú chrániť sa pred nadmernou trhovou volatilitou.

Vždy sa ubezpečte, že dôkladne rozumiete rizikám, ktoré sa spájajú s obchodovaní s CFD, a svoj účet nikdy príliš nezaťažte finančnou pákou. Náš nasledujúci návod vám predstaví niektoré z výkonných nástrojov, ktorými si môžete zafixovať zisky a minimalizovať straty pri obchodovaní s CFD.

 

Aké nástroje na riadenie rizika môžem používať pri obchodovaní s CFD?

Príkazy stop-loss

Príkaz stop-loss vám umožňuje zvoliť si presný počet bodov alebo pomer zisku/straty, ktoré ste ochotní riskovať pri obchode s CFD.

Príkaz stop-loss môžete pridať a definovať zvolené množstvo pri prvom otvorení obchodu výberom z možností na obchodnom tikete. Váš obchod potom zatvoríme, keď trhová cena pretne vami zvolený limit.

Štandardný stop-loss vás ochráni pred stratami, ktoré by vznikli po preťatí vášho nastaveného cenového bodu, nechráni vás však pred nadmernou trhovou volatilitou alebo tzv. trhovým gappingom.

Trailing stop

Trailing stop je silný nástroj, ktorý vám umožňuje „sledovať“ pohyb trhu nastavením cenového bodu nad alebo pod trhovou hodnotou, na ktorej by ste chceli svoju pozíciu zatvoriť.

Váš trailing stop sa potom bude pohybovať v súlade s prevládajúcim trhovým trendom, čím vám umožní „zamknúť“ zisky, ako aj minimalizovať straty, keby sa trh pohol oproti vašej pozícii.

 

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet