Obchodovanie s CFD ponúka investorom výkonný a flexibilný spôsob obchodovania na globálnych finančných trhoch s bohatým výberom obchodných príležitostí. 

Skôr ako začnete, je dôležité, aby ste vedeli, ako zadať svoj prvý CFD obchod a aké nástroje na riadenie rizík máte k dispozícii na ochranu proti trhovej volatilite.

Výber správneho trhu a dodržiavanie jasnej obchodnej stratégie sú rozhodujúce pre úspešné obchodovanie s CFD. Náš jednoduchý návod na zadanie prvého CFD obchodu vám pomôže pri výbere správneho trhu, naučí vás, ako identifikovať najlepší  čas na vstup na trh, a pozrieme sa aj na nástroje, ktoré máte k dispozícii, aby vám pomohli zodpovedne riadiť vaše riziká.


Pre výber správneho trhu sú rozhodujúceho prieskum a analýza.

Začnite obchodovať s CFD


 1. Ako vybrať správny trh pre vašu stratégiu

  V ETX máte na výber zo širokej ponuky trhov, pričom dôležitá časť vašej obchodnej stratégie sa bude týkať identifikácie trhových príležitosti, ktoré najviac vyhovujú vašim obchodným plánom.  Tak ako pri každej forme investovania, prieskum a analýza sú rozhodujúce pri výbere správneho trhu a najlepšieho času, kedy si na ňom otvoriť pozíciu. Ešte skôr ako sa rozhodnete obchodovať, sa ubezpečte, že dôkladne rozumiete trhovým trendom, náladám (sentimentu) a volatilite. Identifikujte vývoj a udalosti, ktoré by mohli viesť k pohybom cien, a určite, aký môže byť ich dopad na vaše obchodné rozhodnutia.

 2. Zvoľte si veľkosť pozície, ktorú by ste si chceli otvoriť

  Pred vstupom na trh sa rozhodnite, s akým počtom CFD chcete obchodovať a či tento počet zodpovedá rozpočtu, ktorý máte na obchodovanie k dispozícii.  Váš zisk alebo strata budú rásť a klesať s každým bodom, o ktorý sa trh pohne jedným alebo druhým smerom. Napríklad, ak si otvoríte pozíciu Nákup s 5 CFD na UK 100 na úrovni 6 800 a cena sa zvýši o 10 bodov na úroveň 6 810, váš zisk by bol 5 x 10. Nezabúdajte, keďže trhy môžu rásť aj klesať, platí to aj opačne a za každý bod, o ktorý sa trh pohne proti vám, by ste stratili hodnotu svoje pozície. Keď sa rozhodujete, aké množstvo chcete obchodovať, reálne zhodnoťte, koľko máte na investovanie prostriedkov, a príliš sa nezaťažte finančnou pákou.  Je veľmi dôležité, aby ste mali na účte dostatočnú maržu na krytie svojich pozícií.

 3. Rozhodnite sa, ktorým smerom obchodovať

  Prieskum a analýza trhu vám pomôžu odhadnúť aktuálnu náladu na trhu, na ktorom chcete obchodovať. Umožní vám to lepšie porozumieť stredno- až dlhodobým trendom, ktoré určia, či sa rozhodnete otvoriť si na trhu pozíciu Nákup (dlhá) alebo Predaj (krátka). Ubezpečte sa, že vaše rozhodnutie je v súlade s vašou celkovou obchodnou stratégiou a že odhadovaný časový interval, počas ktorého chcete obchodovať, zodpovedá vašim krátko-, stredno- a dlhodobým cieľom.

 4. Zadanie obchodu

  Mali by ste si zapamätať, že pri obchodovaní s CFD využívate finančnú páku, a hoci táto páka môže znásobiť váš zisk, zároveň môže prehĺbiť vaše prípadné straty. Pri obchodovaní s CFD v ETX máte k dispozícii širokú ponuku výkonných nástrojov na riadenia rizika, ktoré vám pomôžu obchodovať s takým rizikom, pri ktorom sa cítite komfortne. Naša viacnásobne ocenená platforma TraderPro vám zjednoduší výber cenovej úrovne, na ktorej by ste si chceli otvoriť pozíciu v ktoromkoľvek smere, a zároveň ponúka prehľadné možnosti na zadávanie úrovní stop a limit na ochranu pred volatilitou. Keď ste spokojní s cenou a smerom, ktoré ste si zvolili, a po pridaní príkazu stop alebo limit na váš tiket, kliknite na tlačidlo Obchodovať, ktorým pozíciu otvoríte.

 5. Sledujte svoju pozíciu a držte sa stratégie odchodu

  Po otvorení pozície je rozhodujúce, aby ste svoj obchod monitorovali a zároveň sledovali správy z trhov, relevantné zverejňované informácie a údaje a makro udalosti, ktoré by mohli mať vplyv na vývoj ceny.  Pri obchodovaní s ETX máte k dispozícii naše rýchle a výkonné obchodné aplikácie pre iOS a Android, s ktorým môžete svoje pozície sledovať vždy a všade. Nepremeškáte tak žiadnu obchodnú príležitosť a dokážete reagovať na zásadné trhové udalosti vtedy, keď sa dejú. Využívajte naše presné grafické nástroje, pokročilé indikátory a špeciálne typy grafov na sledovanie trhových pohybov, určenie supportov a rezistencií a okamihu, kedy bude opustenie trhu najvýnosnejšie.

Ako vybrať správny trh s CFD pre vašu stratégiu

Výber správneho trhu je kľúčovým prvým krokom pri budovaní širšieho obchodného plánu a pri zvažovaní vašich možností je dôležité začať s trhom, ktorý už aspoň trochu poznáte a máte s ním predchádzajúce skúsenosti.

Znalosti o tom, ako a prečo sa trhy hýbu a aké udalosti a ekonomické faktory ich ovplyvňujú, sú extrémne cenné pri vypracovaní dlhodobo úspešnej obchodnej stratégie, ktorá neustále identifikuje relevantné výnosné obchodné možnosti. 

Na začiatku obchodovania bude chvíľu trvať, kým sa s trhom lepšie zoznámite, aby ste sa pri svojich obchodných rozhodnutiach cítili istejší a aby ste dokázali analyzovať svoje investičné výkony.

V ETX si môžete vždy vybrať z tisícov globálnych trhov s devízami, indexmi, akciami, komoditami a kryptomenami.


Koľko obchodovať a kedy je najlepšie vstúpiť na trh

Rozhodovanie o tom, koľko do svojej pozície investujete, je základnou súčasťou vašej celkovej stratégie, pričom môže určovať, ako dlho si pozíciu necháte otvorenú, aký veľký alebo malý je váš rizikový apetít a ktoré nástroje na riadenie rizika by vám mohli najviac pomôcť.

Najmä na začiatku si skúste zvoliť takú veľkosť obchodu, ktorá je dostatočne krytá vašim rozpočtom, a svoj účet príliš nezaťažujte finančnou pákou. Je dôležité, aby ste mali dostatočnú maržu na krytie svojej pozície, najmä ak sa trh v čase zvýšenej volatility pohne proti vám. Keďže obchodujete s finančnou pákou, vaše zisky budú znásobené, nezabúdajte však, že to platí aj opačne, a ak sa trh pohne proti vám, znásobí sa aj vaša strata.

Voľba najlepšieho času na vstup na trh bude vychádzať z vášho prieskumu a analýzy, ako a prečo váš trh reaguje na udalosti a správy tak, ako reaguje. Na základe analýzy aktuálnej nálady na trhu môžete určiť optimálny bod pre vstup na trh.

Pri obchodovaní s ETX máte k dispozícii naše výkonné grafy a kresliace nástroje, ktoré vám pomôžu identifikovať kľúčové úrovne rezistencií a supportov na posúdenie trhového sentimentu a rozsahu. Support je cenová úroveň, pri ktorej klesajúci trh nájde oporu a kupcov, kým rezistencia je cenová úroveň, pri ktorej stúpajúci trh narazí na svoj limit a môže prestať stúpať

Na definovanie trendov, úrovní supportov a rezistencií a grafických vzorov môžete využiť precízne kresliace nástroje a indikátory priamo na našich výkonných grafoch, aby vám pomohli identifikovať zmenu trhového momenta, a teda ideálny čas na otvorenie pozície.


Otvoriť pozíciu Nákup, alebo Predaj?

Najlepší finanční obchodníci a investori majú často zároveň výnimočné analytické schopnosti a dôkladne rozumejú trendom, ktoré hýbu trhmi. Rozumieť, prečo sa ceny menia, schopnosť predvídať vývoj na trhu a chápať, ako jednotlivé udalosti a správy môžu ovplyvniť konkrétne aktívum, vám pomôžu robiť lepšie obchodné rozhodnutia konzistentnejšie.

Analýza trhových trendov a nálad pred otvorením pozície nasmeruje vašu obchodnú stratégiu, pričom prvou vecou, o ktorej musíte rozhodnúť, je, či otvoríte pozíciu Nákup (dlhú) alebo Predaj (krátku). Toto rozhodnutie bude vychádzať z meniacich sa trhových nálad v krátko-, stredno- a dlhodobom horizonte a z toho, či máte pocit, že zvolený trh má celkovo pozitívny alebo negatívny výhľad.

Po identifikovaní obchodnej príležitosti by ste mali konať rozhodne a v súlade so zdôvodnením svojho obchodného plánu. Ubezpečte sa, či ste urobili dostatočné opatrenia na ochranu pred rizikom a či máte jasnú stratégiu pre odchod z trhu, ako aj pevne stanovený cieľový zisk.

Opustenie trhu v správnom čase môže byť rozdielom medzi stratovým a ziskovým obchodom. Pri rozhodovaní o vhodnom okamihu na zatvorenie pozície vám opäť pomôže vaša obchodná stratégia, napríklad v prípade, keď dosiahnete svoj cieľový zisk, alebo keď dôjde k aktivácii úrovne stop-loss.  Dôležité je stále zachovávať disciplínu, „uzamknúť“ zisk a neprehlbovať straty dlhšie, než by ste mali.


Otvorenie pozície

Keď ste s výberom aktíva na obchodovanie spokojní a určili ste najvhodnejší čas pre vstup na trh, ste pripravení obchodovať. Naša viacnásobne ocenená platforma TraderPro sa používa intuitívne, pričom priamo na obchodom tikete máte prehľadné možnosti na zadanie množstva kontraktov CFD, s ktorým chcete obchodovať, na voľbu smeru vášho obchodu a na pridanie a nastavenie príkazov stop-loss a limit.


Sledovanie pozície a odchod z trhu

Po otvorení pozície je dôležité, aby ste ďalej sledovali vývoj trhu a zmeny v cenách, ktoré by mohli ovplyvniť váš obchod. Buďte pripravení na potenciálnu trhovú volatilitu a predvídajte možné vplyvy zverejňovaných ekonomických údajov, správ a udalostí sledovaním najnovších prieskumov a analýz. S našimi výkonnými obchodnými aplikáciami pre iOS a Android môžu všetci obchodníci kontrolovať svoje pozície a sledovať ich výkonnosť všade, kde chcú, a reagovať na zásadné trhové udalosti presne vtedy, keď sa dejú. Aby ste mali pri obchodovaní ešte väčšiu istotu, priamo v našich pokročilých aplikáciách môžete otvárať nové obchody, upravovať svoje aktuálne pozície alebo limity či zatvárať obchody.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet