Keď pochopíte, ako sa váš účet oceňuje, dokážete lepšie posúdiť aktuálny stav svojich finančných prostriedkov a efektívne využívať svoj kapitál.

V hornej časti obrazovky na platforme ETX TraderPro nájdete niekoľko kľúčových ukazovateľov hodnoty vášho účtu.

Sú to zostatok, zisk/strata, marža, marža v %, kapitál a disponibilné prostriedky:

  • Zostatok (balance) - Realizovaný hotovostný zostatok na účte (bez súčasných záväzkov)
  • Zisk/strata (profit/loss) - Kombinovaný zisk a strata na všetkých vašich otvorených pozíciách
  • Marža (margin) - Aktuálne prostriedky rezervované na krytie marže pre otvorené pozície
  • Marža v % (margin %) - Váš kapitál vyjadrený ako percento vašej marže. Používa sa pri výpočte výzvy na doplnenie marže, tzv. margin call
  • Kapitál (equity) – Váš aktuálny zostatok, najpresnejšie vyjadruje aktuálny stav vášho účtu
  • Disponibilné prostriedky (trade funds available alebo TFA) – Výška finančných prostriedkov, ktoré vám zostávajú na otvorenie pozícií. `

Keď začnete na účte obchodovať, tieto hodnoty sa budú meniť. Je dôležité, aby ste rozumeli, prečo sa tieto údaje menia a čo to znamená pre vaše obchodovanie. Celú príručku na oceňovanie účtu si môžete prečítať tu.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet