Čo znamená výzva na doplnenie marže?

Výzvu na doplnenie marže (tzv. margin call) dostanete, keď máte na účte príliš malo finančných prostriedkov, ktoré nedokážu kryť minimálnu maržu potrebnú na to, aby ste mohli ďalej obchodovať. Táto situácia môže nastať, keď hodnota jedného alebo viacerých obchodov otvorených na vašom klesne pod určitú úroveň, ale z dôvodu fluktuácie cien aktív.

Koľko mám pri výzve na doplnenie marže času na zatvorenie svojich obchodov?

Ak kapitál na vašom účte klesne pod 50 % rezervovanej marže, pozície budú automaticky zatvorené, aby sa kapitál na vašom účte dostal späť na úroveň 100 %.Pri 100 % výzve na doplnenie marže neexistuje žiadny časový limit. Znamená to, že ak vaše disponibilné prostriedky klesnú na nulu, bude vám zaslané oznámenie, nemáte však žiadny čas, aby ste reagovali.

50 % pravidlo uzatvorenia pri určitej marži

Keď kapitál na vašom účte klesne pod 100 % marže potrebnej na krytie vašich otvorených pozícií, dostanete upozornenie emailom. Hneď, ako kapitál na vašom účte klesne pod 50 % minimálnej požadovanej marže, podľa nových pravidiel okamžite znížime alebo zatvoríme vaše pozície, kým jeho hodnota opäť nedosiahne 100 %.

Napríklad:

  • Pre otvorený obchod je potrebná marža vo výške £500
  • Ak disponibilné prostriedky klesnú na nulu, ide o 100 % výzvu na doplnenie marže.
  • Ak disponibilné prostriedky klesnú na -£250 alebo sa hodnota kapitálu znížia na £250 (50 % z marže £500), vaše pozície sa budú automaticky zatvárať, až kým znovu nedosiahnete 100 % požadovanej marže.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet