Marža je množstvo prostriedkov rezervovaných z vašich disponibilných prostriedkov, ktoré slúži ako zábezpeka pre pozíciu, ktorú si chcete otvoriť. Táto finančná rezerva pomáha zabezpečiť, aby ste mali dostatok kapitálu na krytie prípadných strát a bráni vám pred prílišným zaťažením účtu finančnou pákou, čím efektívne limituje množstvo pozícií, ktoré si môžete v určitom čase otvoriť.

Po zatvorení pozície sa aktualizuje výška vašich disponibilných prostriedkov tak, aby vyjadrovala váš kapitál mínus prípadnú použitú maržu a zisk alebo straty na otvorených pozíciách.

Príklady výpočtu marže

Nižšie uvádzame 2 príklady výpočtu marže pri obchodovaní s indexmi a s devízami.

Indexy – Germany 40

  • Chceli by ste zadať spread bet v hodnote 50p na bod na indexe Germany 40, ktorý sa obchoduje na úrovni 12 000
  • Marža požadovaná na tomto trhu je 5 % z expozície na danom obchode
  • Vaša expozícia na tomto obchode je 50p x 12000 = £6,000
  • Marža potrebná na krytie vašej pozície je preto 5 % z £6 000 = £300= £300

Forex – GBPUSD:

  • Chceli by ste zadať spread bet v hodnote 50p na pip na pár GBPUSD, ktorý sa obchoduje na úrovni 1,30000
  • Marža požadovaná na tomto trhu je 3,33 % z expozície na danom obchode
  • Vaša expozícia je 50p x £13 000 = £6,500
  • Marža potrebná na krytie vašej pozície je preto 3,33 % z £6 500 = £216.45

Ak používate TraderPro, maržu potrebnú na krytie akejkoľvek pozície uvidíte priamo na vyplnenom obchodnom tikete.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet