Existuje niekoľko kľúčových nástrojov, ktoré vám pomáhajú riadiť vaše riziká, je však dôležité, aby obchodníci rozumeli základným konceptom pri výpočte výšky sumy, ktorú pri každom obchode riskujú. Zároveň je dôležité vedieť, že marža a obchodné riziko sú dva odlišné koncepty.

Príklad výpočtu obchodného rizika:

  • Rozhodnete sa otvoriť dlhú pozíciu na páre GBP/USD, ktorý sa obchoduje na úrovni 1,29462 s požadovanou maržou 432 GBP.
  • Na základe svoje analýzy umiestnite stop na 1,28945
  • Ak trhová cena klesne pod túto úroveň, 52 pipov pod vašou otváracou cenou, vaša pozícia bude automaticky zatvorená.
  • Pri 1 GBP za pip bude vaše potenciálna strata 52 GBP, vaša marža vo výške 432 GBP bude uvoľnená.

V tomto prípade teda riskujete 52 GBP, nie 432 GBP. Toto je rozdiel medzi maržou a obchodným rizikom.

Aké faktory ovplyvňujú vaše obchodné riziko

Porozumenie rizikám súvisiacim s vašimi pozíciami a používanie nástrojov na efektívne riadenie rizík sú hlavné komponenty obchodovania na finančných trhoch. Nižšie sa dozviete viac o rôznych nástrojoch na riadenie rizík, o význame nastavenia veľkosti pozícií a o výpočte pipov.

Príkazy stop-loss

Príkazy stop-loss sú pripojené k otvoreným alebo čakajúcim/nevybaveným (pending) príkazom a môžu mať rôznu podobu v závislosti od trhu a aktuálnych podmienok. Štandardný príkaz stop-loss zavrie vašu otvorenú pozíciu automaticky, keď sa trh obchodoval na určitej cenovej úrovni. 

Príkaz trailing stop umožňuje posúvať úroveň stop v prednastavených prírastkoch v závislosti od aktuálnej obchodovanej ceny, ak sa pozície vyvíja priaznivo. Úroveň stop sa nikdy nepohne späť proti obchodu, ak sa trhová cena vyvíja nepriaznivo. Ostane na rovnakej úrovni, kde buď dôjde k zastaveniu pozície, alebo sa bude pohybovať ďalej, ak bude cena pokračovať vo vývoji správnym smerom. Príkazy stop-loss možno na začiatku zadať len oproti vašej otvorenej pozícii, napr. limit/stop pri nákupe si vyžaduje umiestnenie stop-loss pod otváracou cenou, limit/stop pri predaji si vyžaduje umiestnenie stop-loss nad otváracou cenou. Príkazy stop-loss možno prípadne upraviť, ale len na pozíciu, ktorá ide oproti vášmu obchodu.

Nastavenie veľkosti pozície

Nastavenie veľkosti pozície (position sizing) je spôsob na výpočet, koľko obchod získa alebo riskuje pri pohybe o jeden pip. Obchodník dokáže určiť riziko na pozícii vypočítaním rozdielu medzi svojou cenou pri vstupe a úrovňou stop-loss. Stopy sa na pozície zadávajú na základe množstva faktorov, medzi ktoré môže patriť riskovanie určitého množstva prostriedkov na základe hodnoty vášho účtu a/alebo umiestnenie stopu na technickú úroveň. Porozumenie veľkosti rizika na jeden pip a kde je umiestnený váš stop je kľúčové, aby ste porozumeli svojmu celkovému riziku na obchode.

Výpočet pipu

Pri určovaní výšky straty alebo zisku pozície pri pohybe o jeden pip potrebuje obchodník vedieť, aká je veľkosť pohybu pipu. Spôsob výpočtu sa pri kontraktoch CFD a spread bettingu líši. Dôvodom je, že kontrakty CFD sú založené na štandardizovanom kontrakte pre každý trh, kým pri spread bettingu sa každý trh oceňuje na bodovom základe v mene, v ktorej sú denominované účty.

Ak sa chcete dozvedieť viac, ako efektívne riadiť svoje riziko, kliknite sem pre našu podrobnú príručku.

 

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet