Už ste si prispôsobili svoju pracovnú plochu?

Nastavte si cenové upozornenia pre trhy, na ktorých obchodujete, vytvorte si svoje vlastné watchlisty a ovládnite naše pokročilé nástroje na riadenie rizík.