Čestný prístup k zákazníkom

Prvoradým cieľom ETX Capital je poskytovať našim zákazníkom najvyšší možný štandard zákazníckych služieb, preto podporujeme iniciatívu britského úradu Financial Conduct Authority pod názvom Treating Customers Fairly (Čestný prístup k zákazníkom), ktorá ďalej posilňuje jeho zákonné povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Sme si vedomí, že najvyššia starostlivosť o vaše záujmy a čestný a poctivý prístup vo všetkých aspektoch nášho vzájomného vzťahu budú významným prínosom pre vás, našich zákazníkov, aj pre ETX Capital.

K ČOMU SA ZAVÄZUJEME

We will:

 • Poskytneme vám presné informácie o našich produktoch a službách vrátane súvisiacich poplatkov.
  Budeme vás vždy náležite informovať o celej našej spoločnosti, jej produktoch a službách.
  Zabezpečíme, aby boli všetky naše propagačné finančné ponuky zrozumiteľné, čestné a nezavádzajúce.
  Zabezpečíme, aby všetky naše produkty fungovali podľa vašich očakávaní.
  Zabezpečíme, aby boli všetci zákazníci riadne informovaní o rizikách súvisiacich so spread bettingom a obchodovaním s kontraktmi CFD.
  Ak ste klasifikovaní ako retailoví (drobní) klienti, zabezpečíme, aby boli vaše finančné prostriedky uložené oddelene od prostriedkov spoločnosti.
  Zabezpečíme poctivé a spravodlivé riešenie všetkých konfliktov záujmov.
  Chceme, aby ste sa pýtali na všetko, čomu nerozumiete.
  Klientom poskytneme referenčný preklad všetkých dôležitých dokumentov v jazykoch, v ktorých prevádzkujeme našu webovú stránku.
  Ak nebudete spokojní s našimi službami, máte možnosť podať formálnu sťažnosť. Zabezpečíme, aby všetky žiadosti boli spravodlivo a rýchlo vyriešené, pričom všetkým klientom dáme možnosť vyjadriť svoj názor.

AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ

Aby sme mohli zabezpečiť najvyšší možný štandard našich služieb, chceli by sme vás láskavo požiadať, aby:

 • ste nás informovali o všetkých zmenách vašich kontaktných údajov domov alebo do zamestnania.
 • ste nás informovali o všetkých aspektoch našich služieb alebo produktov, ktorým v plnej miere nerozumiete.
 • ste nám povedali, v čom podľa vášho názoru môžeme naše služby zlepšiť.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre spread betting s ETX Capital.