Zákaznícka podpora profesionálnych klientov

Nižšie uvedené dokumenty uvádzajú ochranu, ktorú stratíte, ak sa rozhodnete byť klasifikovaný ako profesionálny klient u ETX. Ak chcete získať viac informácií týkajúcich sa definície Segregovaných a Nesegregovaných klientských účtov, obráťte sa na náš zákaznícky servis na čísle 420 (0) 228 880 998 alebo [email protected].