Právne informácie

ETX Capital chce, aby ste sa pri založení obchodného účtu cítili bezpečne. Preto je dôležité, aby ste mali k dispozícii všetky potrebné informácie. Pred podaním žiadosti o otvorenie účtu by ste sa mali oboznámiť s nižšie uvedenými dokumentmi.

Podmienky a dohody (CySEC)

Dokument s kľúčovými informáciami

Najlepšia exekúcia

Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 28 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií. Kliknite sem a zistite viac.

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) - Pred obchodovaním („Ex-Ante“)

Predtým, než Vám začneme poskytovať naše služby, sme povinní podrobne Vás informovať o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré Vám môžu vzniknúť. V dokumente sú vysvetlené náklady a poplatky, ktoré Vám môžu vzniknúť pri využívaní našich služieb. Odporúčame Vám, aby ste si informácie uvedené v tomto dokumente pozorne prečítali, skôr než s nami začnete obchodovať.