Právne informácie

ETX Capital chce, aby ste sa pri založení obchodného účtu cítili bezpečne. Preto je dôležité, aby ste mali k dispozícii všetky potrebné informácie. Pred podaním žiadosti o otvorenie účtu by ste sa mali oboznámiť s nižšie uvedenými dokumentmi.

Podmienky a dohody

Dokument s kľúčovými informáciami

Zákaznícka podpora profesionálnych klientov

Nižšie uvedené dokumenty uvádzajú ochranu, ktorú stratíte, ak sa rozhodnete byť klasifikovaný ako profesionálny klient u ETX. Ak chcete získať viac informácií týkajúcich sa definície Segregovaných a Nesegregovaných klientských účtov, obráťte sa na náš zákaznícky servis na čísle 420 (0) 228 880 998 alebo [email protected]

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) - Pred obchodovaním („Ex-Ante“)

Predtým, než Vám začneme poskytovať naše služby, sme povinní podrobne Vás informovať o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré Vám môžu vzniknúť. V dokumente sú vysvetlené náklady a poplatky, ktoré Vám môžu vzniknúť pri využívaní našich služieb. Odporúčame Vám, aby ste si informácie uvedené v tomto dokumente pozorne prečítali, skôr než s nami začnete obchodovať.