Právne informácie

ETX Capital chce, aby ste sa pri založení obchodného účtu cítili bezpečne. Preto je dôležité, aby ste mali k dispozícii všetky potrebné informácie. Pred podaním žiadosti o otvorenie účtu by ste sa mali oboznámiť s nižšie uvedenými dokumentmi.

Podmienky a dohody

Dokument s kľúčovými informáciami

Zákaznícka podpora profesionálnych klientov

Nižšie uvedené dokumenty uvádzajú ochranu, ktorú stratíte, ak sa rozhodnete byť klasifikovaný ako profesionálny klient u ETX. Ak chcete získať viac informácií týkajúcich sa definície Segregovaných a Nesegregovaných klientských účtov, obráťte sa na náš zákaznícky servis na čísle 420 (0) 228 880 998 alebo [email protected]

Najlepšia exekúcia

Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 27 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií. Kliknite  Kliknite. sem a zistite viac.