Stratégie obchodovania s indexmi


Keď obchodujete s indexom, nemali by ste zabúdať, že hoci obchodujete s jedným nástrojom (indexom samotným), tento nástroj sa skladá z viacerých komponentov (jednotlivých akciových titulov). Na tieto veci by ste sa mali zamerať:

 • 01

  Sledovanie odvetví indexu

  Neexistuje konkrétna veľkosť, ktorú musí index mať. Veľkosť indexov sa pohybuje od nemeckého DAX 30 až po Wilshire 5000. Prvou vecou, ktorú si musíte uvedomiť pred obchodovaní s indexom ako celkom, je, z čoho sa index skladá. Tvorí ho veľké množstvo titulov z určitého špecifického trhového odvetvia?


  Napríklad viac ako 10 % britského indexu FTSE 100 tvoria akcie ťažobných a energických spoločností. Zmena v cenách komodít a s ňou súvisiaci rast alebo pokles akcií týchto spoločností môže ovplyvniť celý index FTSE.

 • 02

  Zmeny v indexoch

  V tomto prípade síce nejde o stratégiu, ale je to vec, ktorú si treba zapamätať: akciové tituly, ktoré tvoria index, sa môžu časom meniť. Niektoré spoločnosti sa môžu zlúčiť, čím dôjde aj k zlúčeniu ich akcií. Napríklad, britské spoločnosti Dixons a Carphone Warehouse sa v roku 2014 zlúčili a ich predtým samostatne obchodované akcie boli spojené do jedného obchodovateľného titulu, Dixons Carphone. Ďalšie spoločnosti môžu skrachovať a ich akcie prestanú byť obchodovateľné. Treťou možnosťou je, že trhová pozícia spoločnosti oslabí do takej miery, že je príliš malá nato, aby na indexe naďalej ostávala (napr. na indexe FTSE 100 sa nachádza 100 najväčších britských verejne obchodovaných spoločností). V tom prípade bude v primeranom čase z indexu odstránená a nahradená inou spoločnosťou zo sekundárneho indexu, ktorá má vyššiu čistú hodnotu.

 • 03

  Vzťah medzi menami a indexmi

  Obchodníci s indexmi by mali pozorne sledovať kurzový vývoj jednotlivých mien. Za určitých okolností môže oslabenie meny viesť k rastu indexu, a naopak. Ako príklad uvádzame index Nikkei 225. V roku 2014 americký dolár oproti japonskému jenu prudko posilnil. Kým na začiatku roka bol ich výmenný kurz 1:102, koncom roka sa pohyboval okolo úrovne 1:120. V tom istom období však Nikkei 225 pokračoval v raste, a to z hodnoty okolo úrovne 14 000 – 15 000 až na takmer 18 000 na konci roka.


  Čo je príčinou takéhoto rozdielneho vývoja meny štátu a jeho primárneho indexu? Odpoveďou je, že oslabenie jenu pravdepodobne zohralo aktívnu úlohu v posilnení indexu Nikkei. Japonské hospodárstvo je výrazne proexportne orientované. Oslabenie domácej meny voči jej primárnej zahraničnej mene pomáha exportérom, ktorí tak môžu predávať svoje výrobky na zahraničných trhoch lacnejšie a zároveň dosiahnuť podobný zisk z každého obchodu v domácej mene. V tomto konkrétnom prípade oslabenie jenu prispelo k posilneniu spoločností orientovaných na export, čo viedlo k zvýšeniu hodnoty ich akcií a následne k celkovému rastu indexu Nikkei.

Použiť pre naše

Použiť pre naše