Ako obchodovať s indexmi


Kým hodnota akcií poskytuje obraz o finančnom a hospodárskom stave jednotlivých spoločností, indexy umožňujú získať širší pohľad na dianie na finančných trhoch. Z charakteristiky indexu však zároveň vyplýva, že obchodníci musia brať do úvahy akcie väčšieho počtu spoločností ako len jednej. Preto musia sledovať viacero dôležitých aspektov.

Indexy: Postup pri obchodovaní

How_to_Trade_2

Indexy: Postup pri obchodovaní

Indexy: Postup pri obchodovaní

Obchodovanie s indexmi sa podobá obchodovaniu s CFD produktmi. Podobne ako pri individuálnych akciových tituloch, z ktorých sú indexy zložené, obchodníci otvárajú pozície podľa toho, či predkladajú, že hodnota indexu pôjde smerom hore alebo dole. Cieľ je tiež rovnaký, buď „predať“ za cenu vyššiu ako bola cena pri nákupe, alebo „kúpiť späť“ za cenu nižšiu ako cena, za ktorú obchodník index pôvodne predal. Do neustálych výpočtov aktuálnej hodnoty indexu vstupujú všetky akciové tituly, ktoré sa na indexe nachádzajú. Jeho hodnota preto stúpa alebo klesá v závislosti od rastu alebo oslabovania jeho jednotlivých titulov.

Volatilita indexu

Volatility_Ahead_optVolatilita indexu

Volatilita indexu

Keďže indexy tvorí množstvo rozličných titulov, volatilita indexu môže byť pomerne vysoká vzhľadom na neustály pohyb ceny za akciu. Z rovnakého dôvodu je na druhej strane veľmi zriedkavé, aby sa hodnota indexu za deň zmenila o viac ako niekoľko percentuálnych bodov. Je málo pravdepodobné, aby všetky tituly indexu zaznamenali prudký pohyb rovnakým smerom v tom istom čase. Vo výnimočných prípadoch je to však možné, ako ilustrujú burzové krachy z 20. a 21. storočia.

Obchodovanie s indexmi: Príklad

An_Example

Obchodovanie s indexmi: Príklad

Obchodovanie s indexmi: Príklad

V nasledujúcom príklade sa obchodník X rozhodne otvoriť pozíciu na indexe FTSE 100. Povedzme, že FTSE sa aktuálne obchoduje na hodnote 6949:6950, aktuálny spread je teda jeden bod. Obchodník sa rozhodne „investovať“ (kúpiť) do FTSE sumu 10 GBP pri jeho aktuálnej hodnote na 6950. Keďže hodnota „predaj“ je na úrovni 6949, obchodník otvára pozíciu v strate 10 GBP. O toľko by totiž prišiel, keby pozíciu okamžite zatvoril.

Povedzme, že hodnota indexu sa následne zvýši na 6955:6956. Ak obchodník teraz predá svoju 10 GBP investíciu do FTSE, jeho zisk z obchodu by bol 50 GBP. Prvý bod pohybu hodnoty indexu v prospech obchodníka vymazal jeho zápornú vstupnú pozíciu -10 GBP, čím sa dostal na nulu (ak by v tejto chvíli pozíciu zatvoril, nemal by ani zisk, ani stratu), a ďalších päť bodov pohybu v jeho prospech predstavuje jeho čistý zisk.

Namiesto rastu by však index FTSE mohol klesnúť na hodnotu 6945:6946. Keby svoj podiel predal v tejto chvíli, obchodník by prerobil 50 GBP, pretože cena, za ktorú sa jeho 10 GBP investovaných do FTSE momentálne predáva, je päť bodov nižšie ako nákupná cena.

Použiť pre naše

Použiť pre naše