Vysvetlenie obchodovania s akciami


Výraz akcie môže označovať rôzne finančné nástroje, ale vo svojom najzjednodušenejšom význame sa používa na označenie obchodných podielov, ktoré ponúka každá verejne obchodovaná spoločnosť a ktoré možno nakupovať na finančných trhoch, známych ako „akciové trhy“. Všetky spoločnosti kótované na finančných indexoch (burzách) ponúkajú obchodné podiely, ktoré obchodníci môžu kupovať a predávať.

Čo môže ovplyvniť pohyb hodnoty akcií?

Stocks

Všetky akcie majú svoju vlastnú hodnotu, ktorá závisí od toho, ako trhy momentálne hodnotia danú spoločnosť. Hoci je cena akcií len zriedkavo statická, k jej významnému pohybu môže dochádzať z niekoľkých špecifických dôvodov:

1. Príjmy spoločnosti

1. Príjmy spoločnosti

Company_Earnings

1. Príjmy spoločnosti

Štyrikrát ročne zverejňujú všetky verejne obchodované spoločnosti svoje príjmy za predchádzajúci štvrťrok. Okrem toho, že poskytujú celkový obraz o hospodárení spoločnosti, slúžia zároveň aj ako dôležitý ukazovateľ, či je aktuálna hospodárska stratégia spoločnosti dobrá alebo nie. V prípade veľkých spoločností je často bežné, že finanční analytici pripravujú predikcie ich očakávaného hospodárskeho výsledku (hodnota akcií spoločnosti sa po ich zverejnení tiež môže zmeniť). Pomerne často sa stáva, že hoci spoločnosť dosiahne v danom období pomerne dobrý zisk, jeho výška zaostane za očakávaniami analytikov, v dôsledku čoho klesne hodnota jej akcií. Podobne, ak spoločnosť oznámi, že v danom štvrťroku dosiahla stratu, ale táto strata je nižšia, ako sa očakávalo, hodnota jej akcií sa môže zvýšiť.

2. Ratingy analytikov

2. Ratingy analytikov

Analyst_Ratings

2. Ratingy analytikov

Trhoví analytici nezverejňujú len predikcie očakávaných príjmov spoločnosti, ale pre množstvo hlavných akcií poskytujú ratingy v rámci týchto kategórií: Sell, Underperform, Hold, Outperform a Buy. Kategórie Sell (predať) a Buy (kúpiť) sú jasné. Hold (priemer) naznačuje, že analytik verí, že akcie a daná spoločnosť sa budú vyvíjať podobne ako celý trh alebo ako akcie ostatných spoločnosti v tom istom trhovom segmente. Underperform (podpriemer) naznačuje, že analytik očakáva vývoj hodnoty akcií mierne pod priemerom, kým Outperform (nadpriemer) znamená, že očakáva ich mierne nadpriemerný vývoj.


Obchodníci by sa však na takéto ratingy nemali nekriticky spoliehať. Po prvé, neexistuje záruka, že predpoklady analytikov budú správne. Po druhé, názory analytikov sa len zriedka zhodujú. To, čo je podľa jedného analytika nadpriemer, môže byť podľa iného podpriemer. Ratingy analytikov môžu byť užitočné, ale odporúčame doplniť ich o vlastné analýzy.

3. Správy z priemyselného odvetvia

3. Správy z priemyselného odvetvia

Verejne obchodované spoločnosti pôsobia v špecifických priemyselných odvetviach, ako sú technológie, potravinárstvo či ťažba nerastných surovín. Všeobecné správy z konkrétneho odvetvia môžu niekedy vyvolať reťazovú reakciu, ktorá ovplyvní všetky spoločnosti, ktoré v ňom pôsobia. Napríklad správa, že ponuka medi aktuálne prevyšuje dopyt, pravdepodobne ovplyvní spoločnosti pôsobiace v ťažobnom priemysle, a osobitne spoločnosti ťažiace meď. Ale niekedy aj správy týkajúce sa jednej konkrétnej spoločnosti môžu vyvolať podobnú reakciu, ktorá zasiahne ostatné spoločnosti v tom istom odvetví. Napríklad Tesco zaznamenalo v roku 2014 dramatický pokles hodnoty svojich akcií, ale jeho priami konkurenti na britskom trhu takisto zaznamenali oslabenie akcií. Čiastočne to bolo spôsobené celkovými problémami, ktoré investori videli v rámci britského trhu supermarketov, ale ktoré kroky Tesca a jeho následný prepad ešte zvýraznili.


Medzi ďalšie správy, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcií, patria špekulácie o prevzatí spoločnosti (bez ohľadu na to, či sa ukážu ako správne alebo nie), zmeny v jej vrcholovom manažmente alebo ohlásenie významných zmien v jej stratégii.

Použiť pre naše

Použiť pre naše