Ako obchodovať s akciami


Základom obchodovania s akciami je hodnota obchodných podielov spoločností, ktorá závisí aj od toho, ako dobre sa spoločnosti v podnikaní darí. Zjednodušene povedané, ak obchodník verí, že hodnota akcií spoločnosti pôjde hore, bude akcie „nakupovať“. Ak ich hodnota naozaj stúpne, obchodník bude v zisku. Ak však hodnota akcií klesne a obchodník sa v tej chvíli rozhodne zatvoriť svoju pozíciu, ocitne sa v strate.


Platí to aj opačne. Ak sa obchodník domnieva, že cena za akciu bude klesať, môže svoje akcie „predať“ v očakávaní, že hodnota akcií skutočne klesne, a potom ich bude môcť „kúpiť“ späť za nižšiu cenu. Keby sa však hodnota akcií vyvíjala opačným smerom a obchodník by sa rozhodol znížiť svoju stratu a zavrel by svoju pozíciu, prišiel by o peniaze, pretože by akcie kupoval za cenu vyššiu, ako bola cena, za ktorú ich predával.

Obchodovanie s akciami: Otváracie hodiny

Obchodovanie s akciami: Otváracie hodiny

Obchodovanie s akciami: Otváracie hodiny

Trading_Times

Nováčikovia v obchodovaní na akciových trhoch by mali vedieť, že akcie, ktoré nie sú kótované na viacerých indexoch, môžu „kupovať“ alebo „predávať“ len počas otváracích hodín príslušného akciového indexu. Napríklad akcie Marks & Spencer je možné obchodovať len počas otváracích hodín britského indexu FTSE 100 (8:30 – 16:30). Obchodníci však môžu zadávať svoje príkazy na nákup alebo predaj aj mimo otváracích hodín. Príkazy sa v takom prípade aktivujú, keď sa trhy otvoria.

Obchodovanie s akciami: Obchodný scenár

Equities_Trading

Skúsení obchodníci s akciami zvyčajne veľmi pozorne sledujú, ako sa darí spoločnostiam, s akciami ktorých obchodujú. Nesmieme zabúdať, že akcie nie vždy reagujú spôsobom, ktorý by sme od nich očakávali. Povedzme, že spoločnosť má za sebou veľmi náročný štvrťrok a práve zverejnila informáciu o výraznom poklese výnosov. Bolo by prirodzené predpokladať, že cena jej akcií klesne, veď spoločnosť predsa mala v posledných troch mesiacoch problémy. Na druhej strane, ak spoločnosť zároveň oznámi, že plánuje začať s odkupovaním svojich akcií, je dosť pravdepodobné, že ich cena aj napriek zlým štvrťročným výsledkom vzrastie. Obchodníci, ktorí mali k dispozícií len prvú časť zverejnených informácií a nevedeli o ich druhej časti, by potenciálne mohli zaznamenať stratu, pretože cena akcií pôjde opačným smerom, ako predpokladali.

Použiť pre naše

Použiť pre naše