späť

Zákaznícka podpora profesionálnych klientov

Nižšie uvedené dokumenty uvádzajú ochranu, ktorú stratíte, ak sa rozhodnete byť klasifikovaný ako profesionálny klient u ETX. Ak chcete získať viac informácií týkajúcich sa definície Segregovaných a Nesegregovaných klientských účtov, obráťte sa na náš zákaznícky servis na čísle 420 (0) 228 880 998 alebo customer.service@etxcapital.com.

Profesionálni Segregovaní Klienti - Oznámenie o Strate Ochrany
Profesionálni Nesegregovaní Klienti - Oznámenie o Strate Ochrany


Najlepšia realizácia príkazov


Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 27 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií. Viac informácií získate kliknutím sem