Spôsoby platby

dummy text to keep the actual text aligned to the left
 

Spôsob Bankový prevod Online bankovníctvo Akceptujeme všetky hlavné kreditné a debetné karty okrem AMEX
Výhoda Profesionálny prístup, predídete možným chybám Nemusíte chodiť do banky a čakať v rade Okamžitý kredit
Mena vkladu GBP, USD, EUR, ZAR, SGD, SEK, RON, PLN, NOK, JPY, HUF, HRK, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD GBP, USD, EUR, ZAR, SGD, SEK, RON, PLN, NOK, JPY, HUF, HRK, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD GBP, USD, EUR, ZAR, PLN, NOK, DKK, CZK, CHF
Približný čas spracovania 1 pracovný deň 1 pracovný deň 1 pracovný deň
Pripísanie výberu na účet 2-3 pracovné dni 2-3 pracovné dni 3-5 pracovných dní
Poplatok ETX Capital neúčtuje žiadny poplatok * ETX Capital neúčtuje žiadny poplatok * ETX Capital neúčtuje žiadny poplatok *

*Okrem výberov nižších ako EUR 100 alebo ekvivalentnej sumy vo vašej mene.


Spôsob Skrill e-Wallet Neteller e-wallet
Výhoda Rýchle pripísanie na účet Rýchle pripísanie na účet
Mena vkladu GBP, USD, EUR GBP, USD, EUR
Približný čas spracovania 1 pracovný deň 1 pracovný deň
Pripísanie výberu na účet 3-5 pracovných dní 3-5 pracovných dní
Poplatok ETX Capital neúčtuje žiadny poplatok * ETX Capital neúčtuje žiadny poplatok *

*Okrem výberov nižších ako EUR 100 alebo ekvivalentnej sumy vo vašej mene.


Vyššie uvedené spôsoby platby sa môžu líšiť v závislosti od miestnych legislatívnych obmedzení. Pre viac informácií kontatkutje Zákaznícky servis na +44 (0) 20 7392 1494.

Poznámka: V zmysle britskej legislatívy proti praniu špinavých peňazí sa musí meno vkladateľa finančných prostriedkov presne zhodovať s menom držiteľa účtu v ETX Capital. ETX Capital neakceptuje žiadne formy financovania tretími osobami. Okrem vyššie uvedených ETX Capital neakceptuje žiadne iné spôsoby prevodu finančných prostriedkov, ako napríklad poštové poukážky, cestovné šeky alebo iné formy vkladov v hotovosti.

Poplatky za výbery

ETX Capital ponúkne každému klientovi päť výberov v akejkoľvek hodnote nad 100 EUR v rámci každého kalendárneho mesiaca bez poplatku za spracovanie . Avšak, vzhľadom na bankové poplatky pre spracovanie výberov, klienti, ktorí vykonajú viac ako päť výberov v priebehu kalendárneho mesiaci budú platiť poplatok vo výške 15 EUR za každý dodatočný výber - klienti nebudú platiť spätne za predchádzajúcich päť výber.

Je dôležité spomenúť, že výbery nad rámec piatich výberov, ktoré sú nižšie ako 100 EUR, budú účtované iba ako jednorázový poplatok za spracovanie .

Klienti nebudú platiť žiadne poplatky za vykonanie vkladov.

Pravidlá na ochranu proti praniu špinavých peňazí

ETX Capital v plnej miere dodržiava legislatívu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, vrátane oznamovania podozrivých operácií a zmrazenia podozrivých aktív. ETX Capital pravidelne preveruje záznamy o účtoch s cieľom odhaliť podozrivé transakcie, pričom monitoruje tieto údaje: 1.) Záznamy o vkladoch a výberoch z účtu 2.) Meno platiteľa a príjemcu platieb uskutočnených bankovým prevodom 3.) Ďalšie aktivity mimo normálnych obchodných aktivít.

Poplatok za neaktívne účty

Neaktívne účty, na ktorých sa nachádzajú finančné prostriedky, budú spoplatnené mesačnou sadzbou, ktorá je uvedená v nasledovnej tabuľke. Na tento účel sa účet považuje za nečinný alebo neaktívny, ak na ňom neboli vykonané žiadne obchodné transakcie po dobu dlhšiu ako 182 dní.


Mesačný poplatok za neaktívne účty

AED 90.00 INR 1,400
AUD 30.00 JPY 2750.00
CAD 30.00 KRW 25,000.00
CHF 20.00 MXN 350.00
CNH 140.00 NOK 180.00
CZK 550.00 NZD 30.00
DKK 150.00 PLN 85.00
EUR 20.00 RON 100.00
GBP 15.00 RUB 1,300.00
GRD 6,000.00 SEK 200.00
HKD 175.00 SGD 30.00
HRK 150.00 THB 750.00
HUF 6,500.00 TRY 60.00
IDR 300,000.00 TWD 700.00
ILS 90.00 USD 25.00
ZAR 300.00


Mesačný poplatok za neaktívny účet sa bude z príslušného účtu odpisovať, kým (i) sa na danom účte neobnoví obchodná aktivita, (ii) kým zostatok na účte neklesne na nulu, alebo (iii) kým klient alebo ETX Capital účet nezruší.


Neaktívny účet, ktorého zostatok dosiahol nulu, sa nebude ďalej spoplatňovať. Na neaktívnom účte nemôže vzniknúť záporný zostatok z dôvodu jeho spoplatnenia uvedeným poplatkom. Aby sa predišlo pochybnostiam, poplatok za neaktívny účet sa bude uplatňovať na základe ID klienta.


Ak sa klient rozhodne reaktivovať účet obnovením obchodovania na tomto účte, poplatok za neaktívny účet za predchádzajúce tri (3) mesiace, ktorý bol z účtu už odpísaný, bude na tento účet refundovaný.

Použiť pre naše

Použiť pre naše

Spoločnosť ETX Capital, ktorá sídli v Londýne, ponúka aj priamu podporu v mnohých krajinách. Ak máte nejaké konkrétne, či všeobecné otázky alebo inú spätnú väzbu, neváhajte sa s nami skontaktovať.