O nás

dummy text to keep the actual text aligned to the left

ETX Capital je globálnym poskytovateľom finančných služieb, ktorý prostredníctvom najmodernejších inovatívnych technológií a svojho oceňovaného tímu zákazníckej podpory umožňuje svojim klientom prístup na viac ako 6 000 trhov za výhodné ceny.


ETX Capital je obchodným menom spoločnosti Monecor (London), identifikačné číslo spoločnosti 00851820. Založená v roku 1965, spoločnosť Monecor (London) Limited poskytuje služby s povolením a pod dohľadom britského úradu Financial Conduct Authority (FCA) pod registračným číslom pre finančné služby 124721. Spoločnosť je zároveň členom londýnskej burzy London Stock Exchange.

​Spoločnosť ETX Capital, ktorá sídli v Londýne, ponúka aj priamu podporu v mnohých krajinách. Ak máte nejaké konkrétne, či všeobecné otázky alebo inú spätnú väzbu, neváhajte sa s nami skontaktovať.