V ETX sme odhodlaní zabezpečiť férové zaobchádzanie s našimi klientmi, aby pri vykonaní obchodu s akýmkoľvek produktom dostali najlepšiu možnú cenu. Naše Pravidlá najlepšej exekúcie príkazov sa týkajú drobných (retailových) aj profesionálnych klientov

Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 28 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií.

Tieto informácie okrem iného zahŕňajú cenu, náklady, rýchlosť a pravdepodobnosť úspešného vykonania transakcie. Poskytnutím týchto údajov si plníme našu povinnosť ako riadne autorizovaný a regulovaný broker. Okrem toho však pevne veríme, že naša otvorenosť a transparentnosť nám v konečnom dôsledku pomáhajú zlepšovať služby pre našich klientov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa informácií uvádzaných na tejto stránke, kontaktujte, prosím, náš tím zákazníckej podpory alebo svojho správcu účtu.