<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Najlepšia realizácia príkazov


Našim cieľom je poskytovať našim klientom plne transparentné informácie o kvalite vykonávania obchodných príkazov.

Najlepšia realizácia príkazov


Našim cieľom je poskytovať našim klientom plne transparentné informácie o kvalite vykonávania obchodných príkazov.

Najlepšia realizácia príkazov


Našim cieľom je poskytovať našim klientom plne transparentné informácie o kvalite vykonávania obchodných príkazov.

V ETX sme odhodlaní zabezpečiť férové zaobchádzanie s našimi klientmi, aby pri vykonaní obchodu s akýmkoľvek produktom dostali najlepšiu možnú cenu. Naše Pravidlá najlepšej exekúcie príkazov sa týkajú drobných (retailových) aj profesionálnych klientov

Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 27 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií.

Tieto informácie okrem iného zahŕňajú cenu, náklady, rýchlosť a pravdepodobnosť úspešného vykonania transakcie. Poskytnutím týchto údajov si plníme našu povinnosť ako riadne autorizovaný a regulovaný broker. Okrem toho však pevne veríme, že naša otvorenosť a transparentnosť nám v konečnom dôsledku pomáhajú zlepšovať služby pre našich klientov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa informácií uvádzaných na tejto stránke, kontaktujte, prosím, náš tím zákazníckej podpory alebo svojho správcu účtu.

Kontakt

icon-email customer.service@etxcapital.co.uk

icon-phone +420 (0) 228 880 998


Kontakt

icon-email customer.service@etxcapital.co.uk