Vysvetlenie obchodovania s komoditami

Čo sú komodity?

Čo sú komodity?

Metals

Čo sú komodity?

Na rozdiel od mien alebo akcií komodity predstavujú hmotné obchodovateľné tovary, zvyčajne v podobe surovín. Existuje niekoľko spôsobov ich kategorizácie, môžeme napríklad rozlišovať medzi tzv. mäkkými (soft) komoditami, ktoré sa pestujú alebo chovajú, a tzv. tvrdými (hard) komoditami, ktoré sa zvyčajne získavajú ťažbou. Pri podrobnejšom delení dostaneme štyri základné druhy obchodovateľných komodít:

- Energie: Zahŕňajú rôzne formy ropy a zemného plynu vrátane vykurovacieho oleja a benzínu.
- Kovy: Do tejto kategórie patria tak vzácne kovy (zlato, striebro, platina), ako aj priemyselné kovy (meď či hliník).
- Poľnohospodárske komodity : Patria sem potraviny, ktoré sa získavajú pestovaním, ako obilie alebo bôby, aj produkty ako napríklad cukor.
- Mäso a hospodárske zvieratá: Mäso je na medzinárodných trhoch mimoriadne žiadaná komodita, pričom ošípané a hovädzí dobytok patria medzi najviac obchodované komodity v tejto kategórii.


Čo je komoditné obchodovanie?

Čo je komoditné obchodovanie?

Wheat

Čo je komoditné obchodovanie?

Obchodovanie s komoditami tu existuje v takej či onakej forme už tisícročia. V dnešnej dobe však má každá obchodovateľná komodita vlastnú cenu, ktorú ovplyvňujú regionálne, národné a medzinárodné udalosti vrátane vojny, vývoja počasia a úrovne dopytu a ponuky konkrétnych zdrojov.


Pozrime sa na jeden príklad. Začiatkom roku 2014 vyvolali hrozby extrémistických skupín voči niektorým najväčším producentom ropy obavy, že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k prerušeniu dodávok ropy z týchto štátov, čo sa prejavilo krátkodobým zvýšením cien ropy. Koncom roka 2014 však tzv. bridlicová revolúcia v USA spolu s poklesom dopytu v Číne a neochotou OPEC znížiť produkciu ropy viedli k viac ako 40 % prepadu cien ropy v priebehu niekoľkých mesiacov.


Ďalším príkladom, opäť z roku 2014, je káva. Začiatkom roka zasiahlo Brazíliu, najväčšieho svetového producenta kávových zŕn odrody Arabica, veľké sucho. Ceny futures kontraktov na kávu okamžite vyleteli strmo hore, pretože trhy sa snažili odhadnúť, kedy začnú zásoby kávy dochádzať. Aj keď sa ani nepriblížili k rekordným hodnotám z roku 2011, ceny futures na kávu dosiahli dvojročné maximum, ale po výdatných dažďoch následne v novembri opäť klesli.


Tieto dva príklady ilustrujú, ako môžu rôzne udalosti ovplyvniť rôzne komodity. Preto je pri obchodovaní s komoditami mimoriadne dôležité vedieť, čo sa vo svete deje.

Komoditné obchodovanie s ETX Capital

Komoditné obchodovanie s ETX Capital

Komoditné obchodovanie s ETX Capital

What_is_Commodities_Trading

ETX Capital svojim klientom ponúka rôzne možnosti obchodovania s komoditami, či už formou automaticky denne obnovovaných kontraktov (rolling daily), alebo v podobe futures kontraktov, okrem iného vrátane takých komodít ako zlato, ropa, sója, kakao, cukor, striebro, pšenica a ryža. Vyskúšajte si to na vlastnej koži hneď teraz. Zaregistrujte sa a získajte bezplatnú demo platformu alebo to skúste naostro.

Použiť pre naše

Použiť pre naše