Ako obchodovať s komoditami


Komodity sa obchodujú podobne ako väčšina iných obchodovateľných produktov. Obchodníci môže nakupovať alebo predávať rôzne komodity s cieľom dosiahnuť zisk buď ich predajom za cenu vyššiu, ako bola cena, za ktorú ich kúpili, alebo ich spätným odkúpením za cenu nižšiu než cena, za ktorú ich pôvodne predali.


Z povahy obchodovania s kontraktmi CFD vyplýva, že obchodníci danú komoditu v skutočnosti nevlastnia, ale obchodujú len s podkladovým pohybom ceny príslušnej komodity.

Rolling Daily Vs Futures

Rolling Daily Vs Futures

Rolling_Daily

Rolling Daily Vs Futures

Obchodníci si často môžu vybrať z dvoch formátov obchodovania s komoditami: tzv. denné rolovanie (rolling daily) alebo futures. Ako už názov naznačuje, denné rolovanie zohľadňuje cenu komodity určovanú (prepočítavanú) na dennej báze. V prípade futures kontraktov ide o cenu komodity o niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov.

Rolovacie (rolling daily) kontrakty zvyčajne využívajú obchodníci, ktorí chcú robiť krátkodobé obchody. Ale ako vyplýva z názvu, platnosť kontraktu sa každý deň automaticky deň predlžuje (roluje) až do chvíle, keď obchodník spraví nejaký krok, ktorým obchod zatvorí, alebo kým finančné prostriedky na jeho účte nedosiahnu svoj limit.

Naopak, futures kontrakt skončí vopred stanoveným dňom a časom exspirácie, kedy sa zároveň určí zisk alebo strata z obchodu v závislosti od toho, kde sa cena komodity v tej chvíli nachádza v porovnaní s otváracou cenou obchodu.

Príklad obchodovania s komoditami

Príklad obchodovania s komoditami

Commodity_Trade

Príklad obchodovania s komoditami

Ukážme si obchodovanie s komoditami na konkrétnom príklade. Najprv si musíme vybrať komoditu, s ktorou chceme obchodovať. Každý broker ponúka iné tituly. ETX Capital má pre obchodníkov širokú ponuku rôznych komodít vrátane kovov (zlato, paládium, platina a striebro), energií (ropa Brent, vykurovací olej, zemný plyn, ropa Nymex) a mäkkých komodít (vrátane kukurice, bavlny, dreva, obilnín, sóje a ďalších). Vyberme si jednu z najčastejšie obchodovaných komodít – zlato.

So zlatom môžeme obchodovať buď v podobe rolovacích (rolling daily) kontraktov, alebo cez futures kontrakty. Zvolíme si možnosť rolovania kontraktu.

Povedzme, že aktuálna cena zlata je 1279,6/1280 – prvá hodnota označuje cenu, za ktorú sa predáva, druhá cenu, za ktorú sa kupuje. Rozhodnem sa obchodovať 1 GBP na každý bod pohybu. Rozhodnem sa, či budem kupovať alebo predávať, a v súlade s tým budem konať. Na druhý deň sa zlato obchoduje pri cene 1282,6/1283 a ja sa rozhodnem obchod zatvoriť.

Ak som pôvodne nakupoval za 1 GBP za bod, tak som kupoval pri kurze 1280, a predajná cena je momentálne na hodnote 1282,6, čo predstavuje pohyb o 2,6 bodu v môj prospech. Zarobil som teda 2,60 GBP. Ak som ale pôvodne predával za 1 GBP za bod, tak som predával pri kurze 1279,6, ale nákupná cena je momentálne na úrovni 1283. Rozdiel predstavuje 3,4 bodu, čo znamená, že ak teraz obchod zatvorím, prerobím na ňom 3,40 GBP.

Použiť pre naše

Použiť pre naše