Ako obchodovať na forexe


Základné a vedľajšie meny

Pri forexovom obchodovaní obchodníci vždy obchodujú s menovými pármi, napr. EUR/USD alebo USD/JPY. Mena uvedená vľavo sa označuje „základná“ mena; tá, ktorá je uvedené vpravo, sa označuje „vedľajšia“ mena. Vedľajšia mena sa vždy porovnáva proti základnej mene. Napríklad, ak je kurz na páre EUR/USD 1:1,35, znamená to, že v tejto chvíli má 1 euro (EUR je základná mena) hodnotu 1,35 dolára (USD je vedľajšia mena).


Ako funguje finančná páka

Leverage and Trading Forex

Ako funguje finančná páka

Keby ste obchodovali s hmotnými aktívami, teda skutočne vlastnili menu, s ktorou obchodujete, obmedzovala by vás výška finančných prostriedkov, ktoré máte na investovanie k dispozícii. Napríklad, keby ste mali 50 GBP, mohli by ste obchodovať s menou len v hodnote 50 GBP.


Finančná páka (angl. leverage) vám umožňuje obchodovať bez toho, aby ste boli obmedzení skutočnou výškou vašich finančných prostriedkov. Obchodníci tak môžu otvárať podstatne väčšie pozície, ako im ich disponibilné prostriedky skutočne dovoľujú.


V závislosti od rizika majú rôzne menové páry rôznu maximálnu výšku finančnej páky. Maximálne páky na menových pároch, ktoré poskytuje ETX Capital, sa pohybujú od 14:1 na páre EUR/HUF až do 200:1 na pároch ako EUR/USD alebo GBP/USD. Napríklad, ak by som mal 50 GBP a chcel by som obchodovať s párom GBP/USD, pri maximálnej páke si môžem otvoriť pozíciu v hodnote dvestokrát mojich 50 GBP v závislosti od výmenného kurzu v čase, keď som obchod otvoril. Inak povedané, finančná páka umožňuje obchodníkom obchodovať podstatne väčšie objemy, než na aké naozaj majú.


Keďže aj pri takých malých vstupných investíciách sa hrá o tak veľa, pozitívne aj negatívne stránky finančnej páky sú veľmi výrazné. Ak transakcia vyjde podľa plánu, zisky môžu byť obrovské, ale ak trhy pôjdu opačným smerom, straty môžu byť rovnako bolestivé.


Netreba zabúdať, že vyššia finančná páka prináša aj väčšie riziko.

Forexové obchodovanie: Nadlho alebo nakrátko

Pri menových pároch máte len dve možnosti: predávať alebo kupovať.


Pri obchodovaní „nadlho“ (going long) kupujete základnú menu a predávate vedľajšiu. Pri obchodovaní „nakrátko“ (going short) je to opačne, predávate základnú menu a tým pádom kupujete vedľajšiu.

going long

Obchodovanie nadlho

Obchodovanie nadlho si vysvetlíme na páre EUR/USD.


Predstavte si nasledujúcu situáciu: na trhu panuje napätie pred zverejnením údajov o americkom HDP a zároveň obavy, v že nadchádzajúcich voľbách môže uspieť strana, ktorá je už tradične odporcom veľkých podnikov.


Na základe týchto skutočností si poviete, že euro má dobré predpoklady na posilnenie voči americkému doláru, preto si otvoríte dlhú pozíciu na páre EUR/USD, ktorý sa momentálne obchoduje pri kurze predaj/nákup (bid/ask) 1,6764/1,6770. Rozhodnete sa maximálne využiť dostupnú finančnú páku: „kúpite“ 10 000 EUR pri kurze 1,6770 s finančnou pákou 200:1.


Výšku svojho vstupného vkladu vypočítate podľa tohto vzorca:


(suma, ktorú chcem kúpiť, krát výmenný kurz vedľajšej meny/finančná páka)


Teda (10 000 x 1,6770/200), čo sa rovná 83,85 EUR. Toto je suma, ktorú musíte investovať. Povedzme, že všetko vychádza podľa vašich predpokladov a euro voči doláru posilní. Aktuálny kurz je teraz 1,6811/1,6817 a v tejto chvíli sa rozhodnete zatvoriť svoju pozíciu, teda „predáte“ svojich 10 000 EUR za cenu 1,6811.


Nakúpil som za 1,6770 a predal za 1,6811, výsledkom je rast o 41 percentuálnych bodov.


(Cena pri predaji - cena pri nákupe) krát množstvo, ktoré som kúpil


Výsledok je (1,6811 - 1,6770) x 10 000 = 41 USD.


Povedzme však, že trhy išli proti mojej pozícii a dolár voči euru posilnil. Keď sa kurz dostane na 1,6720/1,6726, rozhodnem sa znížiť svoju stratu a predám celých 10 000 EUR. Stratu si vypočítam takto:


(Cena pri nákupe - cena pri predaji) krát množstvo, ktoré som kúpil


Výsledok je (1,6770 - 1,6720) x 10 000 = 50 USD.

Going Short

Obchodovania nakrátko

Druhý scenár predpokladá rast obchodnej produkcie USA, kým Európu v posledných mesiacoch zasiahlo extrémne nepriaznivé počasie. Domnievate sa, že dolár voči euru posilní, preto sa rozhodnete predať („shortovať“) 10 000 EUR pri cene 1,4989 a s finančnou pákou 1:50.


Takže (10 000 x 1,4989/50) = 299,78 EUR.


Váš predpoklad bol správny, euro voči doláru oslabí a vy zavriete svoju pozíciu a predáte 10 000 EUR za cenu 1,4902, čo je pokles o 87 percentuálnych bodov. Zisk si vypočítate takto:


(1,4989 - 1,4902) x 10 000 = 87 USD.


Povedzme však, že euro posilnilo voči doláru, čím sa vaša pozícia dostala do straty. Rozhodnete sa preto zavrieť pozíciu a kúpiť celých 10 000 EUR pri cene predaj/nákup 1,5114/1,5120. Vaša strata by bola:


(1,5120 - 1,4989) x 10 000 = 131 USD.

Použiť pre naše

Použiť pre naše