Ako obchodovať s CFD

Príklad obchodovania s kontraktmi CFD

CFD_Trading

Príklad obchodovania s kontraktmi CFD

Príklad obchodovania s kontraktmi CFD

Ako sa vlastne obchodujú kontrakty CFD? Vysvetlíme si to na príklade populárneho indexu DAX 30.

V našom teoretickom prípade sa index DAX aktuálne obchoduje na hodnotách 9610,5/9611,5. Môžem teda buď predávať na hodnote 9610,5, alebo kupovať na hodnote 9611,5. Rozhodnem sa kúpiť časť indexu DAX v hodnote 5 GBP na úrovni 9611,5. Nominálne riziko si v tomto prípade vypočítam takto:


(Úroveň, pri ktorej kupujem x množstvo, ktoré kupujem)


Nominálne riziko je teda:


9611,5 x 5 = 48057,5


48 057,50 GBP je maximálna suma, o ktorú by som mohol prísť, keby index klesol zo súčasnej hodnoty 9611,5 na nulu.

Kontrakty CFD a finančná páka

Kontrakty CFD a finančná páka

Kontrakty CFD a finančná páka

Keďže obchodujem s pákovým produktom, namiesto toho, aby som musel investovať celú hodnotu obchodu vo výške 48 057,50 GBP (9611,5 x 5), ktorá je rovnaká, ako nominálne riziko, na otvorenie obchodu my stačí vložiť len malé percento celkovej hodnoty. Vypočítame si ho ako percento z nominálneho rizika - ak je marža 1 %, potrebná investícia predstavuje 48 057,50/100 = 480,575. Po zaokrúhlení na dve desatinné miesta dostaneme sumu potrebnú na otvorenie obchodu, ktorá je 480,58 GBP.​

Keby som sa namiesto nákupu rozhodol predať5 GBP z indexu DAX, cena môjho obchodu by bola:​

9610,5 x 5 = 48 052,5 GBP​

Suma, ktorú by som potreboval na otvorenie obchodu, by preto predstavovala 1 % z tejto hodnoty, teda 480,53 GBP.

Obchodníci by nemali zabúdať, že vyššia finančná páka zvyšuje riziko.

Výsledky obchodovania s CFD

Výsledky obchodovania s CFD

Výsledky obchodovania s CFD

Ak sa vrátime k príkladu, pri ktorom kupujem 5 GBP, ak sa DAX posunie vyššie na hodnotu 9613,5/9614,5 a ja sa rozhodnem, že je to tá správna chvíľa na zatvorenie obchodu, zisk si vypočítam takto:

Množstvo, ktoré som kúpil x počet bodov, o koľko sa index pohol mojím smerom.

Môj zisk by v tomto prípade bol 5 x 2, teda 10 GBP.

Naopak, keby som predal 5 GBP z indexu DAX pri hodnote 9610,5 a následne zatvoril pozíciu na hodnote 9613,5/9614,5, moja strata by bola 5 x 4, teda 20 GBP, pretože moja zatváracia cena by bola o štyri body vyššia ako otváracia.

Keby ale DAX klesol z úrovne 9610,5/9611,5 na 9608,5/9609,5, v prípade, keď som kúpil 5 GBP z indexu DAX pri pôvodnej hodnote, moja strata by bola: množstvo, ktoré som kúpil x počet bodov, o koľko sa index pohol proti mne.

V tomto prípade by bola moja strata 5 x 3, teda 15 GBP. Naopak, keby som pri pôvodnej hodnote predal 5 GBP z indexu DAX, získal by som 5 x 1, teda 5 GBP.

Použiť pre naše

Použiť pre naše