Spoločnosť Walmart zatvára stovky obchodov.


Pre spoločnosť, ktorá prevádzkuje viac než 10 000 obchodov po celom svete, je zatvorenie 269 obchodov len kvapkou v mori. Tento krok však navodzuje dojem, že prichádza koniec zdĺhavého obdobia, keď sa zdalo, že spoločnosť Walmart jednoducho neprestane rásť.


Aj keď je spoločnosť Walmart najväčšou spoločnosťou sveta pokiaľ ide o obrat, rok 2015 bol pre ňu namáhavý, keďže ceny jej akcií prudko klesli ako reakcia na oznámenie, že celoročné výsledky predaja zostanú nezmenené.


Od polovice roka 2011 až do polovice roka 2014 spoločnosť zaznamenala veľký nárast ceny akcií, ktorá sa z úrovne 51,90 vyšvihla až na 87,54, no odvtedy znova padla na úroveň okolo 60 dolárov.


Prečo? Keď ste jediným obchodom v meste (ktorý vyhnal všetku konkurenciu), tak sa môže stať, že zaspíte na vavrínoch – a spoločnosť Walmart v tomto prípade nie je žiadnou výnimkou.


Spoločnosť do svojich obchodov nedávno investovala významnú čiastku a zvýšila mzdy, pretože si uvedomila, že zúfalo potrebuje nielen zlepšiť spôsob, akým ich zákazníci vnímajú, a prostredie obchodov, ale aj motivovať svojich zamestnancov a podporiť riadenie talentov. Rozhodnutie spoločnosti Walmart zatvoriť stovky obchodov – aktívne znižovanie stavov – však predstavuje nový smer spoločnosti – jeden z dôvodov na prijatie tohto kroku okomentoval aj výkonný riaditeľ spoločnosti Walmart Doug McMillon.


V oblasti predaja rýchlo narastá online nakupovanie. Pre takého zarytého zástancu tradičného maloobchodného predaja ako Walmart vôbec nie je ľahké konkurovať vážnemu online súperovi – spoločnosti Amazon, v prospech ktorej postupne stráca pozície.


Zatvorenie obchodov, aj keď len zlomku všetkých prevádzkovaných obchodov Walmart, navodzuje dojem, že sa podnebie maloobchodného predaja mení. Mnohé z amerických obchodov, ktoré sa majú zatvoriť, sú menšie obchody Walmart formátu Express. Tieto boli súčasťou len čiastočne úspešného pilotného programu, ktorý spoločnosť spustila pred piatimi rokmi. Zdá sa, že spoločnosť Walmart nie je mimo USA ochotná vyvinúť také úsilie na zväčšenie svojich pozícií ako v minulosti – spoločnosť nemala v Brazílii veľa šťastia so získavaním pozícií, a vyzerá to tak, že najväčšie znižovanie stavov, okrem už spomínaných Spojených štátov, prebehne práve v tejto krajine. Ak sa spoločnosť Walmart pripravuje na obrovský boj v oblasti online predaja, tak by sme mohli usúdiť, že si nemôžu dovoliť žiadne slabé stránky v tradičnej vetve predaja. Tieto by vytvárali problémy, na riešenie ktorých by sa v opačnom prípade spoločnosť musela tiež sústrediť. Toto všetko je len predpoklad, ktorý však stojí za zváženie.


V roku 2015 klesla cena akcií spoločnosti Walmart o viac než 30 %. Bude vďaka sťahovaniu pozícií rok 2016 pre spoločnosť prospešnejší? To všetko sa len ukáže.