Klient Profesjonalny w ETX

Sklasyfikowanie Cię jako Profesjonalnego Inwestora oznacza, że będziemy w stanie dostosować nasze produkty i warunki handlowe do Twoich potrzeb handlowych:

01

Niższe depozyty zabezpieczające

Od 0,35% dla głównych par walutowych i indeksów. Pamiętaj, że ryzykujesz większe straty z powodu zwiększonej dźwigni finansowej.

02

Osobisty opiekun klienta

Wsparcie ekspertów bezpośrednio z naszego parkietu.

03

Analiza rynku

Otrzymuj najnowsze pomysły handlowe bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

04

Ochrona FSCS

Twoje środki będą również nadal segregowane i chronione przez FSCS.

Należy zwrócić uwagę, że:

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować jako profesjonalny inwestor u dowolnego dostawcy spread bettingu lub CFD, utracisz ochronę zapewnianą klientom zaklasyfikowanym jako "Detaliczni" zgodnie z zasadami FCA. Główne zabezpieczenia, które stracisz, to:

Ochrona przed ujemnym saldem – będziesz odpowiedzialny za utrzymanie dodatniego salda rachunku i możesz stracić więcej niż zainwestowałeś.

Dźwignia finansowa – uzyskując dostęp do wyższej dźwigni finansowej, ryzykujesz powiększenie strat.

Komunikacja – będziemy używać bardziej wyrafinowanego języka podczas promocji naszych produktów i nie będziemy zobowiązani do dostarczania standardowych ostrzeżeń przed ryzykiem, które przesyłamy klientom detalicznym.

Najlepsza realizacja –  czynniki, które bierzemy pod uwagę przy zapewnianiu Najlepszej Realizacji mogą się różnić w przypadku klientów detalicznych i profesjonalnych.

Produkty – na podstawie Twojej wiedzy i doświadczenia ocenimy, w jakim stopniu dany produkt jest dla Ciebie odpowiedni.

Będziesz traktowany jako Klient Profesjonalny tylko wtedy, gdy starannie ocenimy, że posiadasz odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby handlować naszymi produktami, z którymi związane jest wysokie ryzyko.

.

Professional Trader

Kryteria kwalifikowalności

Musisz być posiadaczem rachunku ETX i spełniać dwa z trzech poniższych kryteriów, aby zostać profesjonalnym inwestorem:

  • Ponad 500 tys. euro aktywów płynnych, z wyłączeniem domu/mieszkania, w którym mieszkasz, jeśli jesteś jego właścicielem.
  • Odpowiednie doświadczenie w zakresie usług finansowych
  • Zawartych przynajmniej 10 transakcji, o znacznej wielkości, w każdym z ostatnich czterech kwartałów.

Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem profesjonalnym inwestorem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Reports

Jak się zarejestrować

Zarejestruj się w celu założenia rachunku i wyślij e-maila do naszego zespołu Obsługi Klienta na adres customer.serv[email protected], aby wyrazić zainteresowanie zakwalifikowaniem się jako klient "profesjonalny". Następnie skontaktujemy się z Tobą, przesyłając Ci dalszą dokumentację rejestracyjną. Będziesz musiał przedstawić dowód, że się kwalifikujesz do tego statusu. Akceptujemy następujące dokumenty (mogą być zeskanowane i wysłane pocztą elektroniczną):

  • Wyciąg z banku, brokera lub portfela inwestycyjnego LUB list od notariusza potwierdzający wartość netto
  • Zrzut ekranu LinkedIn, zrzut ekranu z rejestru FCA lub list od pracodawcy
  • Sprawozdanie z działalności gospodarczej sporządzone przez innego brokera/instytucję finansową