Witamy w Dziale Obsługi ETX

Nasz interaktywny Dział Pomocy pozwoli Ci na błyskawiczne wyszukanie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, bez względu na to, czy dotyczą one szczegółów handlu, czy bardziej ogólnych kwestii związanych z platformami handlowymi. Możesz szukać za pomocą słów kluczowych – stale dodajemy i aktualizujemy odpowiedzi, sprawdzaj je więc regularnie.

Z POWROTEM

Witamy w Dziale Obsługi ETX

Transakcje
 • Jak zrealizować transakcję

  Wybierz "Call", jeśli sądzisz, że cena aktywa wzrośnie, albo "Put", jeśli uważasz, że cena spadnie. Wprowadź i zatwierdź kwotę transakcji. Transakcja może zostać anulowana po kliknięciu w ikonę "Wyjście" w każdym momencie przed jej ostatecznym zatwierdzeniem.

  Czytaj więcej
 • Czym jest dźwignia finansowa (lewar)?

  Dźwignia finansowa (lewar) oferuje zwiększoną możliwość zawierania transakcjiprz obiżonym depozycie zabezpieczającym. W praktyce oznacza to skorzystanie z kredytu na pokrycie inwestycji. Kwota to potencjalny stosunek między zyskiem i stratą a Twoim wymaganym depozytem zabezpieczającym. Korzystanie z dźwigni może doprowadzić do strat wyższych niż Twoje depozyty. Dlatego też, pozycja z wyższą dźwignią może skutkować wyższymi stratami niż początkowa inwestycja. Im wyższa dźwignia, tym wyższe ryzyko.

  Czytaj więcej
 • Maksymalna wielkość transakcji

  Maksymalna wielkość transakcji zależy od platformy, której używasz. Możesz zdecydować się na dowolną wysokość transakcji, o ile pozwalają na to  dostępne środki i depozyt zabezpieczający. Jeśli nie możesz zrealizować zlecenia na naszej platformie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem numeru telefonu dedykowanego dla Twojego regionu. W przypadku szczególnych sytuacji na rynku, maksymalne wielkości transakcji mogą zostać zmienione.

  Czytaj więcej
 • Czym jest poślizg?

  Jest to różnica między poziomem ustawionym w zleceniu a faktyczną ceną, po której zrealizowano transakcję.  Do poślizgu może dojść w przypadku zwiększonejpłynności rynku, np. podczas publikacji wskaźników ekonomicznych lub na otwarciu/zamknięciu sesji.

  Czytaj więcej
 • Minimalna wielkość transakcji

  Minimalna wielkość transakcji jest wyświetlona w poleceniu transakcji dotyczącym danego produktu.

  Czytaj więcej
 • Jak otworzyć rachunek?

  Prosimy o kliknięcie w "Zgłoś się teraz"  (hyperlinked), wybranie odpowiedniej platformy oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego online.

  Czytaj więcej
 • Jak otworzyć rachunek Meta Trader 4?

  Jeśli posiadasz już u nas rachunek, zaloguj się i wybierz "dodaj rachunek MT4". Jeśli nie posiadasz jeszcze u nas rachunku, kliknij "Zgłoś się teraz" (hyperlinked) i wybierz Meta Trader 4 jako swoją platformę.

  Czytaj więcej
 • Jak zmienić zlecenie otwarcia

  Otwórz Listę zleceń
  Kliknij w "Modyfikuj" w przypadku określonego zlecenia, aby wygenerować okno "Modyfikacji Zlecenia"
  Dokonaj zmian i kliknij w "Modyfikuj," aby je zatwierdzić

  Czytaj więcej
 • Zapisywanie wykresów

  Kliknij w ikonę wykresu na odpowiednim rynku. Wybierz swoje ustawienia dotyczące wykresu, używając zakładek znajdujących się na górze i po lewej stronie od okna wykresu. Kliknij w zakładkę "Ustawienia", a następnie w polecenie "Zapisz ustawienia wykresów".

  Czytaj więcej
 • Jak przeliczyć waluty

  Transakcje w innych walutach są wymieniane na  walutę bazową klienta po północy (około 02:00 GMT), między niedzielą a czwartkiem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje salda walutowe były automatycznie przeliczane, poinformuj nas o tym. W takiej sytuacji, należy każdorazowo zgłosić chęć wymiany walut.

  Czytaj więcej
 • Jak otworzyć rachunek demo?

  Aby otworzyć rachunek demo, należy wybrać zakładkę "Platformy" na naszej stronie domowej, a następnie wybrać opcję "Demo" i podążać za dalszymi instrukcjami.

  Czytaj więcej
 • Dostępne środki

  Twoje dostępne środki mogą zostać obliczone w oparciu o następującą formułę:  wartość końcowa rachunku minus depozyt zabezpieczający otwarte pozycje. Wartość dodatnia jest kwotą dostępnych środków. Kwota ujemna stanowi mówi o wysokości środków, które należy dopłacić przed dokonaniem kolejnej transakcji.

  Czytaj więcej
 • Jak długo są przechowywane dane wykresu


       Okres                                                                            Czas przechowania 
    
  Dane typu Tick & okres mniej niż 1 minuta                                   1 dzień
   
   Okres 1 minuta - Okres 5 minut                                                   2 dni
   
  Okres 5 minut - Okres 30 minut                                                  2 tygodnie
   
   Okres 1 godzina - Okres 4 godziny                                         Kilka miesięcy 
   
   Okres minimum 1 dzień                          Od utworzenia rynku na platformie ETX Capital

  Czytaj więcej
 • Czym jest dywidenda?

  Jeśli zajmujesz długą pozycję na rynku, otrzymasz 100% dywidendy pomnożoną o Twoją stawkę. Jeśli zajmujesz krótką pozycję na rynku, kwota dywidendy pomnożona o Twoją stawkę zostanie odjęta od rachunku. Na Twoim rachunku dojdzie do modyfikacji poziomu środków w zależności od zmiany ceny aktywa na rynku. 

  Czytaj więcej
 • Kolory cen na naszej platformie handlowej

  Kolor zielony wskazuje na wzrost ceny, a czerwony na jej spadek.

  Czytaj więcej
 • Jakie są opłaty za utrzymanie pozycji przez noc?

  • Akcje, indeksy, towary: 
  Łączna wielkość pozycji x 3.5% / 365 – Weźmy Barclays jako przykład. 
  Łączna wielkość pozycji (ekspozycja) - £10000 x 3,5% (Libor + 3) = £350 / 365 = 95p na dzień. Należy pamiętać, że opłata za rollowanie w weekend jest pobrana tylko raz, ale spread na produkcie będzie większy, ponieważ pozycja jest rollowana przez 3 dni zamiast 1.
  FX: 
  Oprocentowanie jest obliczone w oparciu o to, jakich walut dotyczy otwarta pozycja. Oprocentowanie ETX jest obliczane w oparciu o kurs wymiany o 20:00. Następnie, jest ono zastosowane wobec wielkości pozycji, które są otwarte. Oprocentowanie jest dodawane lub odejmowane od rachunku każdego dnia, w którym pozycje pozostają otwarte. 

  Opłaty są pobierane w celu pokrycia kosztów utrzymania otwartych pozycji na rynku międzybankowym. Są one zazwyczaj nazywane Tom/Next (jutro/następny dzień, 'swapy' lub 'punkty swapowe') a ich wysokość zależy od oczekiwań związanych z poziomem stóp procentowych oraz popytu/podaży. Zazwyczaj, krótkoterminowe swapy znajdują się na początku krzywej, są niskie i wynoszą kilka pipsów - zazwyczaj do 5 lub 6 miejsc po przecinku.
  Należy także pamiętać, że zazwyczaj spready na rynku nie są stałe i mogą zmieniać się, w zależności od panujących warunków. Jednak, w ETX opłata jest stała i wynosi 0.0054 % co jest konkurencyjną stawką w porównaniu do innych uczestników rynku. Oprocentowanie za utrzymanie pozycji przez noc może zostać odjęte lub dodane do rachunku, w zależności od typu transakcji oraz instrumentu, który jest przedmiotem transakcji.

  Czytaj więcej
 • Jak otworzyć pozycję

  Kliknij w "Zlecenie", aby wygenerować okno "Nowego Zlecenia "
  Wybierz kwotę, po której chcesz dokonać Zakupu/Sprzedaży  
  Wybierz inne szczegóły zlecenia  
  Ppotwierdź zlecenie otwarcia pozycji

  Czytaj więcej
 • Nasze pakiety wykresów

  Nasza platforma oferuje wiele stylów wyświetlania, a także różne narzędzia do sporządzania wykresów. Można także wybrać spośród wielu wskaźników i zapisać swoje ustawienia. Kliknij w ikonę wykresu na danym rynku. Następnie, kliknij w zakładkę wykresów i "Typ," aby wybrać styl wyświetlenia.

  Czytaj więcej
 • Jak sprawdzić historię transakcji na MetaTrader 4?

  Kliknij w zakładkę "Historia Rachunku" w polu terminala. 

  Aby wyszczególnić historię transakcji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w pole "Historia Rachunku" oraz wybrać odpowiedni okres.

  Jeśli pole Terminala nie jest widoczne, należy nacisnąć CTRL + T, aby je otworzyć.

  Czytaj więcej
 • Na czym polegają zlecenia z limitem?

  Limit jest zleceniem, aby sprzedać lub kupić produkt, gdy osiągnie on określoną cenę. Jeśli chcesz dokonać transakcji po innej cenie niż obecnie kwotowana, należy skorzystać ze zlecenia z limitem. Inwestorzy muszą jednak pamiętać, że zlecenie z limitem może zostać zrealizowane po innych cenach niż wcześniej określone - może dojść do takiej sytuacji w przypadku zwiększonej zmienności na rynku. Należy pamiętać, że o ile nie postanowiono inaczej, zlecenia Stop Loss i Limit nie są gwarantowane.  

  Czytaj więcej
 • Jak zmienić styl wykresu

  Otwórz wykres, używając Paska Wyszukiwania lub klikając w rynek.
  Kliknij w wykres, aby wygenerować okno wykresu. 
  Kliknij w "Wykresy", a następnie w "Typ", aby wybrać styl wykresu.

  Czytaj więcej
 • Dlaczego moje polecenie otwarcia pozycji zostało zrealizowane na innym poziomie?

  Czasami, nie jest możliwe zrealizowanie zlecenia Stop lub Limit po określonej przez klienta cenie. Do takiej sytuacji może dojść, gdy ceny na rynku są bardzo zmienne lub kiedy płynność rynku jest niska. W takich przypadkach, zlecenie zostanie zrealizowane po innej cenie niż wcześniej wybrana. Ta różnica w cenie jest znana jako "poślizg" - i będzie określona przez nas na sprawiedliwych i rozsądnych zasadach. O ile nie postanowiono inaczej, należy pamiętać, że zlecenia Stop Loss nie są gwarantowane. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie usług (Hyperlinked).

  Czytaj więcej
 • Jak otworzyć wykres w nowym oknie przeglądarki

  Kliknij w ikonę "Przenieś do nowego okna," która znajduje się w prawym górnym rogu od okna wykresu

  Czytaj więcej
 • O której godzinie resetowane są wykresy?

  Dzienne świece na wykresach są automatycznie resetowane o północy czasu lokalnego. Na przykład, dzienne świece dla SP 500 - Daily Rolling Chart są formowane od północy do północy (czasu nowojorskiego).  Zmiana cen dziennych odbywa się o północy czasu londyńskiego. Wszystkie ceny są oparte na oficjalnej cenie zamknięcia danego produktu.

  Czytaj więcej
 • Jak dodać lub usunąć wskaźnik z wykresu

  Kliknij w zakładkę Analizy na wykresie. Wybierz odpowiedni wskaźnik oraz ustawienia, a następnie kliknij w kopiuj i zamknij, aby wyświetlić wskaźnik na wykresie.

  Czytaj więcej
 • Jaki czas jest wyświetlany na portalu internetowym?

  Czas to Greenwich Mean Time (GMT +0.00). Jest on zsynchronizowany z czasem rynkowym.

  Czytaj więcej
 • Czym są stawki przedstawione w polach transakcyjnych?

  Stawki to wyświetlone ceny danego instrumentu. Należy pamiętać, że stawki oferowane przez nas nie są zawsze dokładnym odzwierciedleniem cen rynkowych i mogą różnić się o kilka pipsów. Stawki przez nas wyświetlone to ceny, po których sprzedajmy opcje. 

  Czytaj więcej
 • Dlaczego ceny nadal zmieniają się tuż przez podjęciem przeze mnie decyzji?

  Zmiany cen na rynku wpływają na nasz system automatycznych kwotowań, które są wyświetlane w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, istnieje opcja anulowania zlecenia, jeśli klient nie otrzymał ceny, która została przez niego wcześniej wybrana.

  Zmiana ceny jest oznaczona migającym symbolem. Kolor zielony oznacza, że cena rośnie, a czerwony, że spada.

  Czytaj więcej
 • Jak znaleźć minimalny poziom Stop Lossa na rynku

  Kliknij bezpośrednio w wybrany rynek lub użyj paska wyszukiwania .
  Kliknij w "Transakcję", aby wygenerować nowe polecenie transakcji.
  Kliknij w "Zaawansowane" i zaznacz pole "Stop" 
  Użyj strzałki w dół, aby zmniejszyć poziom Stop Lossa. 
  Jeśli nie możesz już zmniejszyć poziomu Stop Lossa, osiągnąłeś/aś minimalny poziom.

  Czytaj więcej
 • Dlaczego moja pozycja została zamknięta na innym poziomie niż ustawiony przeze mnie Stop lub Limit?

  Czasami, nie jest możliwe zrealizowanie zlecenia Stop lub Limit po wybranej przez Ciebie cenie. Może dojść do takiej sytuacji, gdy ceny na rynku są bardzo zmienne lub zmniejszyła się płynność. W takich przypadkach, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po mniej pożądanej cenie niż wcześniej wybrana. Ta różnica w cenie jest znana jako "poślizg" - i będzie określona przez nas na sprawiedliwych i rozsądnych zasadach. 

  O ile nie postanowiono inaczej, należy pamiętać, że zlecenia Stop Loss nie są gwarantowane.  

  Czytaj więcej
 • Czy mogę otworzyć zlecenie na dwie przeciwstawne pozycje na tym samym rynku?

  Mimo że w niektórych przypadkach możliwe jest zabezpieczenie transakcji na platformie MT4, nie oferujemy narzędzia, które pozwala na otwarcie dwóch pozycji w przeciwnych kierunkach na jednym rynku, z tą samą datą wygaśnięcia.

  Czytaj więcej
 • Akcje dostępne na naszej platformie

  Możesz znaleźć interesujące Cię akcje, używając paska Wyszukiwania na platformie.

  Czytaj więcej
 • Jakie typy rachunków są oferowane?

  W ETX Capital oferujemy wiele platform. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o odwiedzenie naszej strony o Platformach 

  Czytaj więcej
 • Gdzie można znaleźć informację o zysku lub stracie na pozycji?

  Aby sprawdzić łączny zysk lub stratę pozycji, należy przejść do kolumny P/L (Profit/Loss - Zysk/Strata), która znajduje się w zakładce "Otwarte Pozycje".

  Czytaj więcej
 • Czy mogę posiadać więcej niż jeden rachunek?

  Klienci mogą posiadać u nas więcej niż jeden rachunek, na przykład po jednym rachunku na różnych platformach handlowych, które oferujemy.

  Czytaj więcej
 • Jak zarejestrować na swoim rachunku nową kartę kredytową/debetową?

  Po zalogowaniu się na rachunku, należy wybrać zakładkę "Wpłać środki". Następnie, można zarejestrować kartę kredytową/debetową, wypełniając formularz, który się pojawi. Kliknij w zakładkę "Dokonaj wpłaty na rachunek" - następnie, należy zaznaczyć pole "Zapisz kartę".

  Czytaj więcej
 • Jak udzielić pełnomocnictwa?

  Należy zgłosić nam chęć przekazania pełnomocnictwa za pośrednictwem adresu email [email protected] lub numeru telefonu +48 (0) 2230 72301.

  Czytaj więcej
 • Dlaczego nie mogę dokonać transakcji?

  Na rachunku nie ma wystarczających środków, próbowałeś/aś dokonać transakcji po godzinach otwarcia rynku lub cena, po której próbowałeś/aś zrealizować transakcję nie jest już aktualna.
   
  Jeśli wystąpiły inne powody, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu [email protected] lub darmowego numeru telefonu dla Twojego regionu, który jest wyświetlony na naszym portalu internetowym.

  Czytaj więcej
 • Dlaczego moja pozycja została nagle zamknięta?

  Zlecenie Stop lub Limit ustawione przez Ciebie na danej pozycji zostało zrealizowane. Twoja pozycja została zamknięta z powodu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli "Dostępne środki" (Trade Funds Available) są ujemne, należy dodać środki do swojego rachunku lub zamknąć otwartą pozycję. Brak podjęcia działań będzie skutkować zamknięciem (lub częściowym zamknięciem) pozycji przez Departament Ryzyka. Alternatywnie, być może Twoja pozycja dotyczyła kontraktu futures, którego data wygaśnięcia została osiągnięta. Możesz do nas zadzwonić przed wygaśnięciem kontraktu, abyśmy mogli wcześniej go przedłużyć.

  Czytaj więcej
 • Pokaż więcej