Płatności

dummy text to keep the actual text aligned to the left
 

Metoda Przelew bankowy Bank internetowy Akceptujemy płatności najpopularniejszymi kartami kredytowymi i debetowymi, oprócz AMEX
Korzyść Profesjonalna metoda ograniczająca ryzyko błędów Nie wymaga stania w kolejce w banku Natychmiastowa realizacja, oficjalna operacja na stronie ETX Capital
Waluta wpłaty GBP, USD, EUR, ZAR, SGD, SEK, RON, PLN, NOK, JPY, HUF, HRK, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD GBP, USD, EUR, ZAR, SGD, SEK, RON, PLN, NOK, JPY, HUF, HRK, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD GBP, USD, EUR, ZAR, PLN, NOK, DKK, CZK, CHF
Czas przetworzenia 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy
Wypłaty 2-3 dni robocze 2-3 dni robocze 3-5 dni robocze
Opłata Brak opłaty ze strony ETX Capital * Brak opłaty ze strony ETX Capital * Brak opłaty ze strony ETX Capital *Metoda e-portfel Skrill e-portfel Neteller
Korzyść Szybka realizacja płatności Szybka realizacja płatności
Waluta wpłaty GBP, USD, EUR GBP, USD, EUR
Czas przetworzenia 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy
Wypłaty 3-5 dni roboczych 3-5 dni roboczych
Opłata Brak opłaty ze strony ETX Capital * Brak opłaty ze strony ETX Capital *


*Wyłączając płatności poniżej PLN 600, bądź równowartości w innych walutach.


Powyższe metody płatności mogą się różnić w zależności od ograniczeń regionalnych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta, pod numerem +48 (0) 2230 72301.

Uwaga: Zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, nazwa wpłacającego, korzystającego z powyższych metod płatności, musi być taka sama jak na koncie w ETX Capital. ETX Capital nie akceptuje wpłat dokonywanych przez strony trzecie. ETX Capital nie przyjmuje żadnych innych metod płatności oprócz przedstawionych powyżej – dotyczy to na przykład przekazów pieniężnych, czeków podróżnych lub innych form depozytów pieniężnych.

Koszty wycofania

W każdym miesiącu kalendarzowym, ETX Capital umożliwi swoim klientom dokonanie pięciu darmowych wypłat powyżej 600 PLN. Jednak, z powodu kosztów, jakie ETX ponosi w związku z przetwarzaniem tych wypłat przez banki, klienci którzy dokonają więcej niż pięciu wypłat w tym okresie będą musieli zapłacić 60 PLN za każdą z dodatkowych wypłat – podkreślamy, klienci nie poniosą żadnych opłat za pięć wcześniejszych wypłat.

Klienci powinni także pamiętać, że wypłatom, które zostały dokonane po 5 wypłatach i są niższe niż 600 PLN towarzyszy tylko jedna opłata za przetworzenie.

Klienci nie będą musieli dokonywać żadnych opłat za depozyty.

Polityka dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

ETX Capital przestrzega regulacji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Działania ETX Capital mogą obejmować zgłoszenie podejrzanych transakcji oraz zamrożenie konta. ETX Capital stale sprawdza, czy doszło do podejrzanych transakcji. Firma: 1) monitoruje wpłaty i wypłaty na konto 2) sprawdza odbiorców i nadawców telegraficznych transferów pieniężnych 3) dokonuje innych działań zgodnych z odpowiednią legislacją.

Opłata za nieaktywne konto

Za nieaktywne konto zostanie potrącona opłata miesięczna z salda konta, jak wskazano w poniższej tabeli. Konto jest uważane za nieaktywne, jeśli nie dokonano na nim żadnej transakcji handlowej w okresie 182 dni lub dłużej.


Miesięczna opłata za nieaktywne konto

AED 90.00 INR 1,400
AUD 30.00 JPY 2750.00
CAD 30.00 KRW 25,000.00
CHF 20.00 MXN 350.00
CNH 140.00 NOK 180.00
CZK 550.00 NZD 30.00
DKK 150.00 PLN 85.00
EUR 20.00 RON 100.00
GBP 15.00 RUB 1,300.00
GRD 6,000.00 SEK 200.00
HKD 175.00 SGD 30.00
HRK 150.00 THB 750.00
HUF 6,500.00 TRY 60.00
IDR 300,000.00 TWD 700.00
ILS 90.00 USD 25.00
ZAR 300.00


Miesięczna opłata za nieaktywne konto będzie potrącana, aż do momentu (i) wznowienia działalności handlowej na danym rachunku, (ii) gdy saldo na rachunku zostanie zredukowane do zera, lub (iii) gdy rachunek zostanie zamknięty przez Klienta lub ETX Capital.


Gdy saldo na rachunku osiągnie wartość zero, ETX Capital przestanie potrącać opłatę za nieaktywne konto. Nieaktywne konto nie może osiągnąć ujemnego salda w wyniku potrącania opłaty miesięcznej za nieaktywność. Dla uniknięcia wątpliwości, opłata za nieaktywne konto będzie pobierana na podstawie identyfikatora Klienta (ID).


Jeśli Klient zdecyduje się ponownie uaktywnić konto, opłata za nieaktywność, pobierana przez ostatnie trzy (3) miesiące, zostanie zwrócona na konto handlowe Klienta.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek

​Based in London, ETX Capital also offers on the ground support in a number of different countries. If you have any specific questions, general queries or other feedback, please don't hesitate to get in touch.