z powrotem

Sprawiedliwe Traktowanie Klientów

ETX Capital stawia sobie za cel oferowanie klientom obsługi na możliwie najwyższym poziomie i dlatego wspieramy inicjatywę Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA) wspomagającą uczciwe traktowanie klientów w zakresie realizacji celu, którym jest ustawowa ochrona konsumenta.

Jesteśmy przekonani, że klienci i ETX Capital odniosą znaczne korzyści z naszej dbałości o najlepsze interesy naszych klientów i uczciwego ich traktowania we wszystkich aspektach naszej współpracy.

Zobowiązanie wobec klientów


Zobowiązujemy się do:

 • dostarczania użytkownikom zrozumiałych informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach włącznie z podaniem wszelkich opłat i kosztów;
 • nieustannego odpowiedniego informowania użytkowników o tym, co dotyczy naszej firmy, produktów i usług;
 • zapewnienia, że wszelkie promocje finansowe będą zrozumiałe, uczciwe i nie będą wprowadzały klientów w błąd;
 • zapewnienia, że nasze produkty będą działały zgodnie z oczekiwaniami klientów;
 • zapewnienia, że wszyscy klienci otrzymają informację o ryzyku, z jakim wiąże się spread betting i obrót kontraktami CFD;
 • w przypadku klientów sklasyfikowanych jako klienci detaliczni zapewnimy wydzielenie ich środków ze środków firmy;
 • zapewnienia uczciwego rozwiązywania konfliktów interesów;
 • zachęcania użytkowników do zadawania pytań, jeżeli czegoś nie rozumieją;
 • udostępniania klientom tłumaczeń referencyjnych ważnych dokumentów na języki, w których prowadzimy naszą stronę;
 • udostępnienia użytkownikom procedury składania reklamacji, z której mogą skorzystać w przypadku niezadowolenia z naszych usług, zapewnienia uczciwego i szybkiego rozpatrywania wszystkich reklamacji oraz umożliwienia wszystkim klientom wyrażania opinii.

Jak możesz nam pomóc


Prosimy o następującą pomoc w zapewnieniu naszym użytkownikom obsługi na jak najwyższym poziomie:

 • Informuj nas o każdej zmianie Twoich danych kontaktowych
 • Informuj nas o każdym aspekcie naszych usług lub produktów, który jest dla Ciebie niezrozumiały
 • Poinformuj nas, jeżeli uważasz, że moglibyśmy coś robić lepiej

Najlepsza realizacja


W celu zapewnienia zgodności z regulacyjnym standardem technicznym (RTS) 27 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) II, musimy zapewnić Państwu, jako naszym klientom, pełną przejrzystość w odniesieniu do jakości naszej realizacji transakcji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.