Kwestie Prawne

ETX Capital chce, aby użytkownik czuł się bezpiecznie, otwierając rachunek transakcyjny CFD. Wszystkie niezbędne informacje są łatwo dostępne. Przed złożeniem wniosku o otwarcie rachunku należy zapoznać się z dokumentami wymienionymi poniżej.