<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Handlować Surowcami


Obrót towarami wygląda w dużej mierze tak samo, jak w przypadku większości instrumentów handlowych. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać różne towary, by osiągać zyski przez ich późniejszą sprzedaż po wyższej cenie niż cena zakupu lub przez odkupienie towaru za cenę niższą od ceny jego sprzedaży.

Istota handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD) polega na tym, że inwestorzy fizycznie nie posiadają danego towaru, lecz zawierają transakcję na wahania jego cen.

Kontrakty dzienne rolowane (Rolling Daily) i kontrakty terminowe (Futures)

Kontrakty dzienne rolowane (Rolling Daily) i kontrakty terminowe (Futures)

Rolling_Daily

Kontrakty dzienne rolowane (Rolling Daily) i kontrakty terminowe (Futures)

Inwestorzy mogą wybrać jeden z dwóch różnych rodzajów handlu towarami: kontrakt dzienny rolowany (Rolling Daily) lub kontrakt terminowy (Futures). Zgodnie z nazwą, kontrakty dzienne rolowane są powiązane z aktualną ceną towaru, zaś przedmiotem kontraktów terminowych jest przyszła cena towaru w kolejnych dniach, tygodniach albo nawet miesiącach.

Kontrakty dzienne rolowane są stosowane głównie przez inwestorów preferujących krótkoterminowe transakcje. Jak sama nazwa wskazuje, są one rolowane z dnia na dzień tak długo, dopóki inwestor nie podejmie działań w kierunku zamknięcia transakcji lub wartość transakcji nie spadnie do poziomu równego limitowi środków na rachunku.

Kontrakty terminowe są natomiast zamykane według wyznaczonej daty i godziny. Zgodnie z tym terminem obliczane są zyski lub straty w zależności od stosunku ceny towaru na zamknięciu do ceny towaru na otwarciu transakcji.

Przykładowa transakcja na towary

Przykładowa transakcja na towary

Commodity_Trade

Przykładowa transakcja na towary

Posłużmy się przykładową transakcją na towary. W pierwszej kolejności, inwestujący wybiera preferowany towar. Instrumenty oferowane przez brokerów różnią się między sobą, ale ETX Capital zapewnia swoim klientom bardzo bogatą ofertę, która obejmuje między innymi: metale (złoto, pallad, platyna i srebro), surowce energetyczne (ropa Brent, olej opałowy, gaz ziemny i ropa Nymex) oraz towary rolne (m.in. kukurydza, bawełna, drewno, owies, ziarna soi). Skupmy się na złocie, który jest najczęstszym przedmiotem transakcji na towary.

Oferujemy inwestorom możliwość zawierania transakcji na złocie w formie dziennych kontraktów rolowanych lub kontraktów terminowych. Poniższy przykład dotyczy dziennego kontraktu rolowanego.

Załóżmy, że aktualna cena złota wynosi 1279,6/1280 – pierwsza liczba to cena sprzedaży, a druga to cena kupna. Decydujemy się na transakcję równą 1 GBP za jeden punkt zmiany. Decydujemy się na kupno lub sprzedaż i podejmujemy odpowiednie kroki. Następnego dnia cena złota wynosi 1282,6/1283. Decydujemy się na zamknięcie transakcji.

Jeżeli postawiliśmy 1 GBP na jeden punkt zmiany, a następnie kupiliśmy złoto po cenie 1280 i cena sprzedaży wynosi obecnie 1282,6, to oznacza zmianę rzędu 2,6 na naszą korzyść oraz zysk w wysokości 2,60 GBP. Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na sprzedaż złota po cenie 1279,6, a cena kupna wynosi obecnie 1283, oznacza to różnicę rzędu 3,4 – jeśli zamkniemy transakcję w tym momencie, poniesiemy stratę w wysokości 3,40 GBP.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek

Apple, iPad, iPhone i iPod touch są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google, logo Google, logo Google Play i interfejs Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalną wygodę korzystania z naszej strony. Pozostając na naszej stronie, akceptujesz nasze zasady korzystania z plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych zasadach korzystania z plików cookie.


DEKLARACJA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w Witrynie nie są skierowane do rezydentów Stanów Zjednoczonych ani do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie są one przeznaczone do rozpowszechniania ani do użytku przez osoby zamieszkujące kraj lub terytorium, gdzie takie rozpowszechnianie lub użytek są sprzeczne z przepisami miejscowego prawa. Osoby odwiedzające Witrynę są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi obowiązującymi je przepisami miejscowego prawa i przestrzegania ich. ETX Capital dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zamieszczonych w tej Witrynie. Mogą one jednak podlegać zmianom, o których zazwyczaj nie będziemy informować użytkowników. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny. ETX Capital nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani inne aspekty zamieszczanych informacji.


Spółka Monecor (London) Ltd. jest spółką członkowską londyńskiej giełdy papierów wartościowych. Ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA), figuruje w Rejestrze Usług Finansowych pod numerem 124721.


Informacje na tej witrynie nie się skierowane do mieszkańców USA, Belgii, Kanady i Singapuru oraz nie są przeznaczone do dystrybucji lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z miejscowym prawem lub regulacjami.

Warunki i Zasady Użycia ETX Capital © 2017

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.