<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Poradnik O Handlu Surowcami

Czym są towary?

W odróżnieniu od walut lub akcji spółek, towary to materialne formy zbywalnych produktów, zwykle mające postać surowców. Istnieje kilka różnych metod kategoryzacji towarów. Niektórzy stosują rozróżnienie między towarami miękkimi, które są uprawiane lub hodowane, i towarami twardymi, które zwykle są wydobywane z ziemi. Jednakże, jeszcze większe zawężenie tych kategorii pozwala na wyróżnienie czterech głównych rodzajów towarów będących przedmiotami handlu:

Metale & Energia

Metale

Metals

Metale

ta kategoria obejmuje zarówno metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i platynę, a także zwykłe metale, takie jak miedź i aluminium.


Energia

ta kategoria obejmuje różne rodzaje ropy i gazu ziemnego, również benzynę i olej opałowy.

Mięso i zwierzęta gospodarskie & Produkty rolne

Mięso i zwierzęta gospodarskie

Wheat

Mięso i zwierzęta gospodarskie

na międzynarodowych rynkach apetyt na mięso jest znaczny, a do najczęściej zbywanych towarów w tej kategorii należą bydło i trzoda chlewna.


Produkty rolne

do tej grupy należą uprawiane środki spożywcze, takie jak ziarna i nasiona, jak również produkty takie, jak cukier.

Czym jest handel towarami?

Czym jest handel towarami?

Czym jest handel towarami?

What_is_Commodities_Trading

Handel towarami funkcjonuje w różnych formach już od tysięcy lat. Jednak w dzisiejszych czasach każdy zbywalny towar ma cenę, na którą mogą wpływać wydarzenia na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, takie jak wojny, zjawiska pogodowe oraz stosunek między popytem a podażą na określone zasoby.


Posłużmy się następującym przykładem: na początku 2014 roku zagrożenia ze strony grup ekstremistów w niektórych ważniejszych krajach będących producentami ropy zwiększyły ogólne obawy dotyczące zakłóceń w dostawach ropy w kolejnych miesiącach, co doprowadziło do krótkoterminowego wzrostu cen ropy. Niemniej jednak, przed końcem 2014 roku, sukces amerykańskiego gazu łupkowego - w połączeniu ze spadkiem zapotrzebowania na dostawy z Chin i niechęcią organizacji OPEC do ograniczenia produkcji ropy - doprowadził do spadku cen ropy o ponad 40% w ciągu zaledwie kilku miesięcy.


Kolejnym przykładem, również z 2014 roku, jest sytuacja na rynku kawy. Dotkliwa susza w Brazylii na początku roku poważnie uderzyła w największego na świecie producenta ziaren kawy Arabika. Natychmiastowym skutkiem suszy było to, że ceny kontraktów terminowych na dostawy kawy poszybowały w górę, ponieważ uczestnicy rynków próbowali obliczyć moment, w którym podaż kawy zacznie spadać. Ceny kontaktów terminowych na dostawy kawy sięgnęły najwyższego poziomu od dwóch lat (chociaż nie przekroczyły szczytowych wartości z 2011 roku), po czym gwałtownie spadły w okolicach listopada na skutek wystąpienia w Brazylii pokaźnych ulew.


Powyższe dwie przykładowe sytuacje pokazują, jak różnego rodzaju wydarzenia mogą wpływać na ceny różnych towarów. Dostęp do aktualnych informacji ze świata może okazać się niezbędny w handlu towarami.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek

Apple, iPad, iPhone i iPod touch są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google, logo Google, logo Google Play i interfejs Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalną wygodę korzystania z naszej strony. Pozostając na naszej stronie, akceptujesz nasze zasady korzystania z plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych zasadach korzystania z plików cookie.


DEKLARACJA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w Witrynie nie są skierowane do rezydentów Stanów Zjednoczonych ani do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie są one przeznaczone do rozpowszechniania ani do użytku przez osoby zamieszkujące kraj lub terytorium, gdzie takie rozpowszechnianie lub użytek są sprzeczne z przepisami miejscowego prawa. Osoby odwiedzające Witrynę są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi obowiązującymi je przepisami miejscowego prawa i przestrzegania ich. ETX Capital dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zamieszczonych w tej Witrynie. Mogą one jednak podlegać zmianom, o których zazwyczaj nie będziemy informować użytkowników. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny. ETX Capital nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani inne aspekty zamieszczanych informacji.


Spółka Monecor (London) Ltd. jest spółką członkowską londyńskiej giełdy papierów wartościowych. Ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA), figuruje w Rejestrze Usług Finansowych pod numerem 124721.


Informacje na tej witrynie nie się skierowane do mieszkańców USA, Belgii, Kanady i Singapuru oraz nie są przeznaczone do dystrybucji lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z miejscowym prawem lub regulacjami.

Warunki i Zasady Użycia ETX Capital © 2017

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.