<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Handlować Indeksami

O ile akcje wskazują na kondycję finansową poszczególnych spółek, indeksy pozwalają inwestorom na spojrzenie z szerszej perspektywy na to, co dzieje się na rynkach finansowych. Charakter indeksów sprawia, że inwestujący muszą wziąć pod uwagę kilka akcji zamiast jednej spółki, co oznacza, że istnieje bardzo dużo aspektów, które należy rozważyć podczas handlu indeksami.

Indeksy: realizacja transakcji

How_to_Trade_2

Indeksy: realizacja transakcji

Indeksy: realizacja transakcji

Transakcje na indeksach są podobne do handlu innymi kontraktami na różnice kursowe (CFD). Podobnie jak poszczególne akcje, z których składają się indeksy, inwestorzy mogą zajmować pozycje w zależności od tego, czy uważają, że wartość indeksu wzrośnie czy spadnie. Cały proces ma na celu albo „sprzedaż” indeksu po wyższej cenie niż cena zakupu, albo „kupno” indeksu po niższej cenie niż ta, po której indeks został sprzedany. Wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu będą uwzględnione w bieżących obliczeniach w celu określenia aktualnego poziomu indeksu, przy czym wartość indeksu będzie rosnąć lub maleć w zależności od aktualnego wzmocnienia lub osłabienia wchodzących w jego skład akcji.

Zmienność indeksu

Volatility_Ahead_opt

Zmienność indeksu

Zmienność indeksu

Ponieważ indeksy są zbudowane z wielu różnych akcji, ich zmienność może być dynamiczna na skutek nieustannie zmieniających się kursów giełdowych. Z tego samego powodu, rzadko kiedy wartość indeksów zmienia się o więcej niż kilka punktów procentowych w ciągu dnia, ponieważ niespotykane jest, by wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu doświadczały nagłych, gwałtownych wahań w tym samym kierunku w tym samym czasie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy tak się dzieje, czego przykładem są krachy giełdowe mające miejsce w XX i XXI wieku.

Obrót indeksami: przykład

An_Example

Obrót indeksami: przykład

Obrót indeksami: przykład

W poniższym scenariuszu inwestor zdecyduje się na zajęcie pozycji na indeks FTSE100. Załóżmy, że aktualny poziom tego indeksu wynosi 6949:6950, co oznacza, że różnica wynosi zaledwie 1 punkt. Inwestor decyduje się na zakup 10 GBP na FTSE na poziomie 6950. Ponieważ poziom sprzedaży wynosi 6949, inwestor rozpoczyna od spadku 10 GBP, ponieważ taką stratę by poniósł, gdyby zdecydował się na natychmiastowe zamknięcie pozycji.

Załóżmy, że indeks następnie rośnie do poziomu 6955:6956. Jeżeli w tym momencie inwestor sprzedałby swoje 10 GBP na FTSE, zyskałby 50 GBP. Pierwszy punkt zmiany na korzyść inwestora zamieniłby jego stratę wynoszącą -10GBP na 0 GBP (na tym poziomie ani nie osiągnąłby zysku, ani nie poniósłby straty, i wyszedłby na zero, gdyby w tym momencie zamknął pozycję), przy czym kolejne pięć punktów zmiany byłoby czystym zyskiem.

Powiedzmy jednak, że zamiast wzrostu wartości FTSE, indeks ten spada do poziomu 6945:6946. W tym przypadku, inwestor straciłby 50 GBP gdyby sprzedał w tym momencie, ponieważ cena po której te 10 GBP FTSE jest sprzedawana jest o pięć punktów niższa od ceny, po której były zakupione.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek
Polski (Zmienić)

Apple, iPad, iPhone i iPod touch są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google, logo Google, logo Google Play i interfejs Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalną wygodę korzystania z naszej strony. Pozostając na naszej stronie, akceptujesz nasze zasady korzystania z plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych zasadach korzystania z plików cookie.


DEKLARACJA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w Witrynie nie są skierowane do rezydentów Stanów Zjednoczonych ani do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie są one przeznaczone do rozpowszechniania ani do użytku przez osoby zamieszkujące kraj lub terytorium, gdzie takie rozpowszechnianie lub użytek są sprzeczne z przepisami miejscowego prawa. Osoby odwiedzające Witrynę są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi obowiązującymi je przepisami miejscowego prawa i przestrzegania ich. ETX Capital dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zamieszczonych w tej Witrynie. Mogą one jednak podlegać zmianom, o których zazwyczaj nie będziemy informować użytkowników. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny. ETX Capital nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani inne aspekty zamieszczanych informacji.


Spółka Monecor (London) Ltd. jest spółką członkowską londyńskiej giełdy papierów wartościowych. Ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA), figuruje w Rejestrze Usług Finansowych pod numerem 124721.


Informacje na tej witrynie nie się skierowane do mieszkańców USA, Belgii, Kanady i Singapuru oraz nie są przeznaczone do dystrybucji lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z miejscowym prawem lub regulacjami.

Warunki i Zasady Użycia ETX Capital © 2017

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.