<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Poradnik o handlu CFD

Różnica między KUPNEM a SPRZEDAŻĄ

PL_buy_and_sell

Różnica między KUPNEM a SPRZEDAŻĄ

Różnica między KUPNEM a SPRZEDAŻĄ

CFD (Contract for Difference) oznacza z języka angielskiego „kontrakt na różnice kursowe”, czyli różnice między ceną na otwarciu a ceną na zamknięciu transakcji. ETX i pozostali brokerzy tworzą kontrakty w oparciu o bieżące warunki rynkowe. Dla danego kontraktu określana jest zarówno cena kupna, jak i cena sprzedaży, a inwestor może zarówno „kupić” kontrakt, czyli zająć pozycję długą, albo „sprzedać” go, czyli zająć pozycję krótką.

Handel z zastosowaniem dźwigni finansowej

PL_leverage_trading

Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, wykorzystujące dźwignię finansową, co oznacza, że inwestujący nie musi faktycznie posiadać aktywa, którym handluje, a depozyt wymagany do zawarcia transakcji może stanowić część wartości inwestycji. To działa w dwie strony: jeżeli rzeczywiste zmiany rynkowe będą zgodne z kierunkiem transakcji, inwestor osiągnie zysk. W przeciwnym wypadku transakcja zamknie się ze stratą, a wysokość strat może przekroczyć wysokość kwoty ulokowanej w transakcji.

Zabezpieczenie kontraktem CFD (hedging)

Zabezpieczenie kontraktem CFD (hedging)

Zabezpieczenie kontraktem CFD (hedging)

W odróżnieniu od innych form handlu, w przypadku kontraktów CFD inwestorzy korzystający z platformy ETX MT4 mają możliwość zabezpieczenia swoich transakcji, kontraktem nazywanym hedge, co może pomóc w ograniczeniu potencjalnych strat.

Załóżmy na przykład, że na chwilę obecną mamy otwartą pozycję na parze USD/JPY - kupując dolara, założyliśmy pozycję długą, bo spodziewaliśmy się, że notowania USD wzmocnią się w stosunku do japońskiej waluty. Pojawiły się jednak wątpliwości - nie są one na tyle silne, by zamknąć transakcję, ale wystarczające do tego, by poczuć niepewność co do oczekiwanego wzmocnienia dolara.

W innych formach handlu mielibyśmy w takim wypadku dwa wyjścia: zamknąć transakcję teraz lub przeczekać mimo pojawiających się wątpliwości. W przypadku kontraktów CFD możemy jednak jednocześnie otworzyć kolejną pozycję na parze USD/JPY, w której zajmujemy pozycję krótką na dolara - a więc przeciwną do kierunku pierwszej transakcji, która pozostaje otwarta. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD mogą być zabezpieczane wyłącznie za pośrednictwem platformy ETX MT4.

W przypadku nieoczekiwanej zmiany kursu wybranej pary walutowej w kierunku przeciwnym do pierwotnej transakcji - czyli wtedy, gdy dolar osłabi się w stosunku do jena - nadal jesteśmy w stanie uratować sytuację, ponieważ zadziała transakcja zabezpieczająca.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek

Apple, iPad, iPhone i iPod touch są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google, logo Google, logo Google Play i interfejs Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalną wygodę korzystania z naszej strony. Pozostając na naszej stronie, akceptujesz nasze zasady korzystania z plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych zasadach korzystania z plików cookie.


DEKLARACJA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w Witrynie nie są skierowane do rezydentów Stanów Zjednoczonych ani do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie są one przeznaczone do rozpowszechniania ani do użytku przez osoby zamieszkujące kraj lub terytorium, gdzie takie rozpowszechnianie lub użytek są sprzeczne z przepisami miejscowego prawa. Osoby odwiedzające Witrynę są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi obowiązującymi je przepisami miejscowego prawa i przestrzegania ich. ETX Capital dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zamieszczonych w tej Witrynie. Mogą one jednak podlegać zmianom, o których zazwyczaj nie będziemy informować użytkowników. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny. ETX Capital nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani inne aspekty zamieszczanych informacji.


Spółka Monecor (London) Ltd. jest spółką członkowską londyńskiej giełdy papierów wartościowych. Ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA), figuruje w Rejestrze Usług Finansowych pod numerem 124721.


Informacje na tej witrynie nie się skierowane do mieszkańców USA, Belgii, Kanady i Singapuru oraz nie są przeznaczone do dystrybucji lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z miejscowym prawem lub regulacjami.

Warunki i Zasady Użycia ETX Capital © 2017

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

76,42% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.