Zarządzanie ryzykiem odgrywa ogromną rolę w każdej udanej długoterminowej strategii handlowej, bez względu na to, jakim aktywem zdecydujesz się handlować.

Ponieważ zarówno kontrakty CFD, jak i zakłady spread betting są produktami opartymi na dźwigni finansowej, ochrona przed nadmierną zmiennością rynku i określenie apetytu na ryzyko, który jest dla Ciebie akceptowalny, jest kluczowym pierwszym krokiem w handlu z większą kontrolą.


W tym rozdziale przyjrzymy się niektórym dostępnym narzędziom zarządzania ryzykiem, jak również strategiom handlowym i wskazówkom, które pomogą Ci przyjąć zdroworozsądkowe podejście do zarządzania ryzykiem.

Jakie narzędzia zarządzania ryzykiem są dla mnie dostępne?


Zlecenie Stop Loss 
Możesz złożyć zlecenie stop loss przy pierwszym otwarciu pozycji, zaznaczając opcję stop bezpośrednio z polecenia transakcyjnego i wpisując kwotę jako cenę lub punkty - jest to poziom, przy którym chciałbyś/chciałabyś, aby  Twoja pozycja została automatycznie zamknięta.

Jeśli rynek osiągnie wybrany przez Ciebie limit cenowy, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań, co oznacza, że nie musisz stale monitorować swojej pozycji. Stop loss daje Ci dodatkową ochronę w przypadku skoku zmienności na rynku lub gdy rynek porusza się przeciwko Tobie. 

Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy standardowe stop lossy chronią przed stratami po przekroczeniu z góry ustalonego punktu cenowego, nie chronią one przed nadmierną zmiennością rynku i lukami cenowymi.


Gwarantowane zlecenia Stop Loss
Gwarantowany Stop Loss jest dodatkową warstwą ochronną dla Twojej pozycji i możesz być pewien/pewna, że zostanie on uruchomiony na dokładnie określonym przez Ciebie poziomie, niezależnie od tego, czy na rynku doszło do skoku zmienności lub luki cenowej. Gwarantowany Stop Loss jest szczególnie korzystny, jeśli handlujesz na rynkach towarowych, które charakteryzują się szczególnie wysoką zmiennością lub jeśli handlujesz wokół zdarzeń związanych z ryzykiem, które mogłyby znacząco wpłynąć na zmiany cen, takich jak wydarzenia polityczne, klęski żywiołowe lub konflikty regionalne. Oferujemy bezpłatne gwarantowane stop lossy na wielu naszych najbardziej popularnych rynków, w tym ropy Brent i złota. Kiedy handlujesz z ETX, możesz skorzystać z naszych darmowych gwarantowanych zleceń Stop Loss na wielu rynkach, takich jak np:

 • Germany 30
 • Wall Street
 • UK 100
 • SP 500
 • US Tech 100
 • AUD/USD
 • GBP/USD
 • GBP/EUR
 • EUR/USD
 • EUR/GBP
 • EUR/JPY
 • USD/JPY
 • Brent Crude
 • Złoto


Stopy kroczące
Stopy Kroczące są inteligentnym, szczególnie potężnym narzędziem, które pozwala na "śledzenie" ruchu na rynku poprzez ustawienie punktu cenowego powyżej lub poniżej wartości rynkowej, przy którym chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja pozycja została zamknięta. Twój Stop Kroczący będzie wówczas poruszał się wraz z panującym trendem rynkowym, pozwalając Ci zarówno realizować zyski, jak i minimalizować straty, jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie.

Kalendarz gospodarczy
Chociaż kalendarz gospodarczy może nie przychodzić na myśl od razu jako część strategii zarządzania ryzykiem, może być nieocenionym punktem odniesienia dla oceny zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny rynkowe.

Obserwując z bliska publikacje gospodarcze, które są związane z rynkiem będącym przedmiotem Twojego handlu, możesz przewidzieć potencjalne ruchy, jak również pozytywne i negatywne nastroje.

Analiza techniczna i fundamentalna
Analiza stanowi kluczową część Twojego podejścia do handlu i może pomóc w identyfikacji zdarzeń, trendów i wydań, które mogą mieć wpływ na Twoją pozycję.

Analiza techniczna koncentruje się na ruchach cenowych oraz trendach i opiera się na danych do przewidywania potencjalnych ruchów na rynku. Analitycy techniczni polegają na wskaźnikach, formacjach cenowych i wykresach, aby zrozumieć powtarzające się trendy i to, jak mogą one wpływać na przyszłe zmiany cen.

Analiza fundamentalna analizuje ruch cen z szerszej perspektywy i obejmuje całościowy obraz rynku, uwzględniając dane ekonomiczne, wpływ wydarzeń politycznych oraz czynniki wpływające na podaż i popyt.

Wielu inwestorów na rynku towarów wykorzystuje kombinację analizy fundamentalnej i technicznej, aby zrozumieć, jak i dlaczego rynki towarowe się poruszają.

*Bezpłatne gwarantowane stopy są darmowe tylko w określonych godzinach, na niektórych rynkach tylko dla klientów detalicznych
- kliknij tutajaby uzyskać więcej informacji.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo