Jak z każdym aktywem, którym handlujesz, ważne jest, abyś miał/a solidny plan handlowy i strategię dla tego, co chcesz osiągnąć po otwarciu pozycji.

Badania, a także analiza techniczna i analiza fundamentalna, stanowią klucz do opracowania strategii handlowej, która odpowiada Twoim celom, pomagając Ci wyznaczyć realistyczne limity i utrzymać jasną wizję Twoich celów zysku.

Jeśli dopiero zaczynasz, te wskazówki i strategie handlowe mogą pomóc Ci zbudować bardziej zrównoważony plan handlowy i pomóc Ci zdecydować, kiedy wejść na rynek..

Handel z trendem

Zarówno średnio-, jak i długoterminowe trendy rynkowe mogą być wskaźnikami potencjalnych ruchów rynkowych. Pamiętaj, aby zbadać interesujący Cię rynek i zastanów się, czy warto iść za trendem i momentum rynkowym. 

Nasz potężny pakiet wykresów umożliwia wyświetlenie zmian cen w różnych przedziałach czasowych, dzięki czemu można śledzić trendy i ruchy cen.

Jeśli dopiero zaczynasz, te wskazówki i strategie handlowe mogą pomóc Ci zbudować bardziej zrównoważony plan handlowy i pomóc Ci zdecydować, kiedy wejść na rynek.

Polegaj na swoich badaniach, a nie na emocjach przy podejmowaniu decyzji handlowychs

Łatwe jest, zwłaszcza gdy jesteś stosunkowo nowy w handlu online, aby dać się ponieść emocjom związanym z handlem.

Niezależnie od tego, czy oznacza to użycie zbyt wysokiej dźwigni finansowej czy pogłębianie strat, ważne jest, aby nie podchodzić emocjonalnie do swojej pozycji a kierować się wyłącznie analizą.

Twój handel jest podobny do prowadzenia działalności gospodarczej, jego sukces lub porażka sprowadza się do solidnego planowania i podejmowania dobrych decyzji, więc zawsze upewnij się, że Twoje decyzje handlowe są potwierdzone przez Twoją strategię handlową i plan.

Zdefiniuj jasne parametry i limity dla tego, co stanowi "udany" handel i upewnij się, że zamykasz pozycje, które spełniają te kryteria.

Zrozum, w jaki sposób poziomy wsparcia i oporu wpływają na Twój handel

Szybka i pewna identyfikacja górnego i dolnego poziomu akcji cenowej ma kluczowe znaczenie dla lepszego wyczucia zakresu, w którym można pewnie handlować.

Twoje badania i analiza wybranego przez Ciebie rynku, jak również narzędzia wykresów, takie jak linie trendu i narzędzia do rysowania, pomogą Ci dokładnie odwzorować poziom wsparcia i oporu, co z kolei pozwoli Ci podejmować bardziej pewne decyzje handlowe w oparciu o dane rynkowe.

Poziomy wsparcia wskazują dolny zakres trendu spadkowego, na którym aktywa zatrzymują się, aby następnie odbić wraz z ponownym wzrostem popytu lub wolumenu obrotów.

I podobnie, bariera oporu to górny limit trendu wzrostowego, przy którym zwyżka traci impet, a ceny zatrzymują się i mogą wkrótce zacząć spadać, co oznacza zbliżającą się wyprzedaż.

Zarówno poziom wsparcia, jak i oporu są przydatne jako część strategii handlowej w zrozumieniu potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku.

Unikaj ekstremalnej zmienności

Nadmierna zmienność stwarza możliwości handlowe, ale również niesie ze sobą zwiększone ryzyko, ponieważ rynek może szybko poruszać się przeciwko Tobie.

Ważne jest, abyś zrozumiał/a ryzyko zmienności rynku i to, jak szybko mogą zmieniać się ruchy cen.

Handel towarami giełdowymi wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, ponieważ mogą one być stosunkowo zmiennymi aktywami w porównaniu z niektórymi innymi rodzajami rynków.

Z tego powodu, przynajmniej na początku Twojej przygody na rynku, unikaj handlu wokół zdarzeń, które mogłyby szybko i znacząco wpłynąć na zmiany cen, są to m.in. poważne wydarzenia geopolityczne, klęski żywiołowe, spory taryfowe.

Skorzystaj ze wskaźników technicznych

Wskaźniki są zaprojektowane tak, aby pomóc Ci przetestować Twoje pomysły handlowe i poddać je analizie z wykorzystaniem twardych danych, tak abyś mógł/mogła podejmować świadome decyzje w oparciu o rzeczywiste warunki rynkowe.

Wskaźniki mogą być szczególnie przydatne przy podejmowaniu decyzji o tym, kiedy należy wejść i wyjść z rynku. Jednym z najbardziej użytecznych wskaźników dla początkujących inwestorów są Średnie Kroczące - narzędzie, które pozwala na większą kontrolę nad zakresem handlu.

Jak sama nazwa sugeruje, Średnie Kroczące śledzą średnią cenę aktywów w czasie. Wszelkie odchylenia od tego trendu, albo w górę albo w dół, mogą wskazywać na odejście od aktualnego kierunku rynku, co oznacza dla Ciebie potencjalne okazje handlowe.

Ważne jest, abyś pamiętał/a, że średnie kroczące nie są całkowicie bezpieczne i jak każde narzędzie używane do handlu na rynkach, nie są w stanie przewidzieć przyszłego ruchu z absolutną dokładnością.

Jeśli są używane prawidłowo, są potężnym narzędziem do potwierdzania i testowania pomysłów handlowych oraz doskonałym sposobem na monitorowania trendów rynkowych.

*Bezpłatne gwarantowane stopy są darmowe tylko w określonych godzinach, na niektórych rynkach tylko dla klientów detalicznych - kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo