Towary to zazwyczaj produkty fizyczne, naturalne, które są spożywane przez ludzi, na przykład kawa lub sok pomarańczowy, lub wykorzystywane w takich branżach jak rolnictwo lub górnictwo, na przykład pszenica lub ropa naftowa.

Niektóre towary mają wartość wewnętrzną z powodu ich niedoboru i trudności w wydobyciu - dotyczy to głównie metali, takich jak złoto, srebro i platyna.

Ceny towarów są wrażliwe na ruchy wartości dolara amerykańskiego i mogą być uzależnione od szeregu czynników, takich jak:

 • Wahania podaży i popytu
 • Słabe zbiory 
 • Klęski żywiołowe
 • Wojny i konflikty
 • Strajki górników
 • Cła handlowe i przepisy
 • Kluczowe wydarzenia ekonomiczne

Wszystkie trzy grupy są przedmiotem intensywnego handlu na całym świecie. Przyjrzymy się niektórym z najbardziej popularnych aktywów w ramach każdej grupy, która jest dostępna do handlu w ETX.

Jakim towarem mogę handlować?

Zacznijmy od najbardziej popularnej grupy towarów, metali.

Metale są czasami określane mianem "twardych" towarów, ponieważ te fizyczne aktywa są zazwyczaj wydobywane z ziemi i obejmują metale szlachetne i półszlachetne.

Do tej grupy zalicza się również inne metale nieszlachetne, które są wykorzystywane głównie w konsumpcji przemysłowej i rozwoju.

Niektóre z rynków metalowych, którymi możesz handlować jako CFD lub spread bet w ETX obejmują:

 • Miedź
 • Złoto 
 • Pallad
 • Platynę
 • Srebro

Pełna lista naszych aktualnych cen metali i spreadów, jak również dostępnych godzin handlu, znajduje się na naszej obszernej stronie poświęconej kosztom handlowym.

Rynki surowców energetycznych stanowią drugą co do wielkości grupę towarową, do której należą produkty takie jak ropa naftowa US i brent oraz gaz ziemny.

Rynki energetyczne są przedmiotem intensywnego handlu, ponieważ mają one szczególnie duży wpływ na gospodarkę światową. Pomyśl, jak wiele sektorów przemysłu i firm korzysta z benzyny w celu napędzania działalności gospodarczej; wszystko od transportu po rolnictwo i rozwój przemysłowy.

Niektóre rynki surowców energetycznych, na których możesz handlować jako CFD lub spread bet w ETX obejmują:

 • Ropa Brent
 • Gaz ziemny
 • Ropa Nymex

Pełna lista aktualnych cen i spreadów na rynku surowców energetycznych oraz dostępnych godzin handlu znajduje się na naszej stronie poświęconej kosztom handlowym.

Ostatnią grupą tworzącą rynki towarowe są towary soft, czasami nazywane "rolnymi" ze względu na ich znaczenie w sektorze rolnym.

Są to przede wszystkim dobra materialne podlegające zużyciu, które są uprawiane lub hodowane jako produkty lub towary konsumowane przez ludzi i zwierzęta lub wykorzystywane jako surowce przez firmy.

Rynek towarów soft jest wrażliwy na globalne zmiany podaży i popytu, jak również na takie zjawiska jak klęski żywiołowe (które mogą mieć wpływ na uprawy i stada) oraz sezonowy popyt.

Rynki towarów soft dostępne do handlu w ETX jako spread bet lub CFD obejmują:

 • Kukurydzę
 • Bawełnę
 • Kakao
 • Sok pomarańczowy
 • Kawę
 • Cukier
 • Soję
 • Pszenicę

Pełna lista wszystkich dostępnych towarów soft, jak również godziny handlu i informacje na temat spreadu, znajduje się na naszej stronie poświęconej kosztom handlu.

Jakie są największe giełdy towarowe?

Towary są przedmiotem obrotu na dużych, specjalistycznych giełdach światowych, które pomagają regulować i śledzić podaż i popyt.

Niektóre z bardziej znanych giełd to London Metal Exchange, Chicago Board of Trade, NYMEX, Chicago Mercantile Exchange, Dubai Mercantile Exchange i Australian Securities Exchange.

Czy handel towarami jest dla mnie odpowiedni?

Kiedy handlujesz towarami giełdowymi z ETX, nie będziesz posiadać fizycznych aktywów bazowych i nie będziesz musiał/a handlować na giełdzie, aby skorzystać z ekscytujących możliwości handlowych.

Możesz handlować bezpośrednio na naszej potężnej, nagradzanej platformie i spekulować w oparciu o wahania cen i ruchy za pomocą rachunku CFD lub spread betting.

Przeczytaj następną sekcję tego przewodnika po handlu towarami giełdowymi, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak obracać różnymi rodzajami towarów, które omówiliśmy tutaj.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo