Kontrakty CFD i zakłady spread betting są produktami opartymi na dźwigni finansowej, co sprawia, że zarządzanie ryzykiem i ochrona przed nadmierną zmiennością rynku jest ważnym pierwszym krokiem przed realizacją pierwszej transakcji obejmującej indeksy.


Jakich narzędzi mogę użyć do zarządzania ryzykiem podczas handlu indeksami?Zlecenia Stop Loss
Stop lossa możesz ustawić bezpośrednio w poleceniu transakcyjnym w TraderPro. Po prostu wybierz opcję i wpisz cenę, po której chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja pozycja została automatycznie zamknięta. Jeśli rynek osiągnie wybrany przez Ciebie poziom, Twoja pozycja zostanie zamknięta. Nie będziesz musiał/a podejmować żadnych dodatkowych działań, więc możesz handlować ze spokojem ducha. Stop lossy dają Ci dodatkową ochronę w przypadku nasilenia zmienności lub ruchu rynku przeciwko Twojej pozycji. Pamiętaj, że Stop Losses chroni Cię przed ruchami na rynku w stosunku do Twojej pozycji, ale nie gwarantuje ochrony przed nagłymi, nadmiernymi wahaniami na rynku i spadkiem wartości rynku.

Gwarantowane stopy
Gwarantowany stop jest dodatkową warstwą ochronną dla Twojej pozycji i możesz być pewien/pewna, że zostanie on uruchomiony na dokładnie określonym przez Ciebie poziomie, bez względu na to, czy na rynku doszło do luki cenowej lub wzmożonej zmienności. Gwarantowany stop jest szczególnie korzystny w przypadku handlu indeksami wokół zdarzeń związanych z ryzykiem. Oferujemy bezpłatne Gwarantowane Stopy* na wielu naszych najbardziej popularnych rynkach indeksów, w tym UK 100 i Wall Street. Kiedy handlujesz z ETX, możesz skorzystać z naszych darmowych Gwarantowanych Stop* Lossów na wielu rynkach, na przykład:

 • Germany 30
 • Wall Street
 • UK 100
 • SP 500
 • US Tech 100
 • AUD/USD
 • GBP/USD
 • GBP/EUR
 • EUR/USD
 • EUR/GBP
 • EUR/JPY
 • USD/JPY
 • Brent Crude
 • Złoto

Możesz ustawić bezpłatny gwarantowany stop podczas tych wybranych czasów.

Stopy kroczące
Stopy Kroczące są inteligentnym, szczególnie potężnym narzędziem, które pozwala na "śledzenie" ruchu na rynku poprzez ustawienie ceny powyżej lub poniżej wartości rynkowej, po której chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja pozycja została zamknięta. Twój Stop Kroczący będzie się wtedy poruszał wraz z dominującym trendem rynkowym, pozwalając Ci zrealizować zyski, jak również zminimalizować straty, jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie.

Kalendarz gospodarczy
Chociaż kalendarz gospodarczy może nie przychodzić na myśl od razu jako część strategii zarządzania ryzykiem, może być nieocenionym narzędziem do oceny zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny rynkowe. Obserwując z bliska publikacje gospodarcze, które są związane z rynkiem, na którym handlujesz, możesz przewidzieć potencjalne ruchy, jak również pozytywne i negatywne nastroje.

*Bezpłatne gwarantowane stopy są bezpłatne tylko w określonych godzinach, na niektórych rynkach tylko dla klientów detalicznych- kliknij tuta aby uzyskać więcej informacji.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo