Jeśli jesteś nowy/a w handlu CFD, dobrym pomysłem może być powolny start, ze stosunkowo prostą strategią handlową, która skupia się na dotychczasowej znajomości rynku i jego zrozumieniu.

Analizując swoje wcześniejsze decyzje handlowe i dokonując przeglądu tego, co działa, a co nie, możesz udoskonalić swój plan handlowy w miarę wzbogacania wiedzy rynkowej i zwiększania pewności siebie.

W tej sekcji przyjrzymy się kilku strategiom handlowym, wskazówkom i pomysłom, które można wykorzystać do rozpoczęcia handlu z większą pewnością siebie na rynku. Nasz przewodnik po handlu kontraktami CFD dostarczy Ci podstaw, które możesz wykorzystać do zbudowania bardziej wszechstronnej, szczegółowej strategii handlowej.

Analiza, badania i rozwój wiedzy o rynku

Jeśli chodzi o handel finansowy, jednym z najpotężniejszych narzędzi, którymi dysponujesz, jest badanie rynku i zrozumienie, jak wykorzystać swoje analizy jako część szerszej strategii handlowej.

Dostęp do rzetelnych informacji i zrozumienie rynku ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrych decyzji handlowych i należy poddać wszystkie swoje potencjalne pomysły handlowe energicznym testom, aby potwierdzić ich skuteczność.

Dostęp do rzetelnych informacji i zrozumienie rynku ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrych decyzji handlowych i należy poddać wszystkie swoje potencjalne pomysły handlowe energicznym testom, aby potwierdzić ich skuteczność.

Badanie rynku dzieli się na dwie główne kategorie: analizę techniczną i analizę fundamentalną.

Inwestorzy, którzy opierają się na analizie fundamentalnej, aby kierować swoimi decyzjami handlowymi, generalnie patrzą na "realne czynniki" wpływające na ruch cen.

Analitycy fundamentalni przyglądają się takim rzeczom, jak publikacja danych ekonomicznych, decyzje banku centralnego, zmiany norm dotyczących podaży i popytu, kluczowe wystąpienia polityczne, głosowania i decyzje oraz szersze wydarzenia rynkowe, które mogą powodować zmienność. Aby zapoznać się z niektórymi rodzajami wydarzeń, które mają wpływ na poszczególne klasy aktywów, więcej informacji można znaleźć na naszych stronach poświęconych poszczególnym rynkom.

Dobrym punktem wyjścia do śledzenia zdarzeń takich jak regularne publikacje danych ekonomicznych jest kompleksowy kalendarz ekonomiczny, który może pomóc w przewidywaniu wydarzeń, takich jak decyzje banku centralnego, raporty głównych firm i najnowsze dane dotyczące zatrudnienia.

Z drugiej strony, inwestorzy, którzy preferują analizę techniczną, patrzą na rynki z nieco węższej perspektywy i polegają głównie na formacjach cenowych na wykresach, aby przewidzieć potencjalny ruch cen w przyszłości.

Analitycy techniczni wykorzystują takie narzędzia jak wskaźniki do określania ruchu na rynku oraz porównywują trendy i formacje cenowe na wykresach z podobnymi wydarzeniami w przeszłości, aby ocenić, czy i jak cena rynkowa może się zmieniać.

Podejście oparte na analizie technicznej może dostarczyć mocnych informacji rynkowych na temat tego, dlaczego trendy się rozwijają, w jaki sposób panujące nastroje rynkowe mogą się zmienić i w jaki sposób może się rozwinąć momentum - wszystko to może pomóc w identyfikacji kluczowych możliwości handlowych.

W ETX oferujemy szereg specjalistycznych typów wykresów, precyzyjne narzędzia rysunkowe, wskaźniki i inne, aby pomóc analitykom technicznym śledzić ruch na rynku i podejmować świadome decyzje handlowe.

Może się okazać, że połączenie analizy fundamentalnej i technicznej daje jeszcze lepszy wgląd w ruch na rynku, a zastosowanie obu podejść może być cenne. Bez względu na to, jakie podejście przyjmiesz, zawsze powinieneś/powinnaś być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i analizami dotyczącymi rynku, na którym handlujesz.

Budowanie podstaw długoterminowej strategii handlowej

Kiedy po raz pierwszy rozpoczynasz handel kontraktami CFD, Twoja strategia handlowa nie musi być nadmiernie skomplikowana lub rozbudowana, w rzeczywistości korzystne może być rozpoczęcie po prostu od nieskomplikowanego pomysłu handlowego i właściwego uzasadnienia wejścia na rynek w połączeniu z jasną strategią wyjścia.

Planning your trade is important and you can learn a lot from analysing your own performance. To this end part of putting the framework in place for a more comprehensive trading strategy is tracking your progress and detailing the rationale behind your trading decisions, as well as noting the prevailing market conditions when you first opened your position.

Wielu inwestorów, nawet tych bardzo doświadczonych, prowadzi dziennik handlowy, aby  przeglądać wcześniejsze decyzje handlowe i wyodrębniać najbardziej pozytywne i negatywne aspekty swojej strategii handlowej. Prowadzenie takiego dziennika pomoże również w określeniu apetytu na ryzyko i może być przydatne przy ocenie podobnych możliwości handlowych, które pojawią się w przyszłości.

Spróbuj prowadzić dziennik transakcji CFD, który zawiera kluczowe informacje handlowe dotyczące następujących kwestii:

  • Rzeczywisty zysk/strata
  • Czas trwania transakcji
  • Pierwotny docelowy poziom zysku/straty
  • Uzasadnienie dla otwarcia transakcji w oparciu o własne analizy
  • Wielkość i kierunek transakcji

Im wyższy poziom informacji, tym lepiej, ponieważ przynosi to więcej danych na przyszłość, w momencie gdy chcesz sprawdzić potencjalną okazję handlową, a doświadczyłeś/aś już podobnej w przeszłości.

Po stworzeniu dziennika handlowego, który zawiera Twoje zyskowne transakcje, będziesz w stanie łatwiej zidentyfikować rodzaj warunków rynkowych, które mogą być korzystne, jak również te, które mogą działać przeciwko Twoim celom handlowym lub konkretnemu podejściu.

Tego typu spostrzeżenia i informacje będą dla Ciebie wyjątkowo cenne, ponieważ budujesz bardziej wszechstronną strategię handlową opartą na tych rodzajach pomysłów i racjonalnych przesłankach, które pracowały dla Ciebie w przeszłości i z którymi czujesz się najbardziej pewny/a siebie.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo