Zarządzanie ryzykiem jest ważne w każdej skutecznej długoterminowej strategii handlowej, bez względu na to, jakim aktywem zdecydujesz się handlować.

Ponieważ zarówno kontrakty CFD, jak i zakłady spread betting są produktami wykorzystującymi dźwignię finansową, ochrona przed nadmierną zmiennością rynku i określenie apetytu na ryzyko, który jest dla Ciebie akceptowalny, jest ważnym pierwszym krokiem, który należy wziąć pod uwagę podczas składania pierwszej transakcji na rynku Forex.


Jakich narzędzi mogę użyć do zarządzania ryzykiem podczas handlu na rynku Forex?

Zlecenia Stop Loss

Możesz umieścić Stop Lossa bezpośrednio z polecenia transakcyjnego w TraderPro. Po prostu wybierz opcję i wpisz cenę, po której chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja pozycja została automatycznie zamknięta. 


Jeśli rynek osiągnie wybrany przez Ciebie poziom ceny, Twoja pozycja zostanie zamknięta. Nie będziesz musiał/a podejmować żadnych dodatkowych działań, więc możesz handlować z większym spokojem ducha. Stop Loss daje Ci dodatkową ochronę w przypadku skoku zmienności i gdy rynek porusza się przeciwko Tobie. 

Pamiętaj, że Stop Loss chroni Cię przed ruchami na rynku w stosunku do Twojej pozycji, ale nie gwarantuje ochrony przed nagłymi, nadmiernymi wahaniami na rynku i utratą płynności na rynku.  

Gwarantowane zlecenie Stop Loss
Gwarantowane zlecenie Stop Loss Order jest najpotężniejszym narzędziem zarządzania ryzykiem, jakie oferujemy i możesz mieć pewność, że zostanie ono uruchomione na dokładnie określonym przez Ciebie poziomie, niezależnie od tego, czy rynek wykazuje luki cenowe czy zmienność. Oferujemy bezpłatne Stopy Gwarantowane* na wielu naszych najpopularniejszych rynkach Forex, w tym na głównych rynkach, takich jak EUR/USD i GBP/USD. Oferujemy również bezpłatne gwarantowane zlecenia Stop Loss na wielu światowych rynkach, w tym:

 • Germany 30
 • Wall Street
 • UK 100
 • SP 500
 • US Tech 100
 • AUD/USD
 • GBP/USD
 • GBP/EUR
 • EUR/USD
 • EUR/GBP
 • EUR/JPY
 • USD/JPY
 • Brent Crude
 • Złoto

Możesz ustawić bezpłatny gwarantowany stop podczas tych wybranych czasów.

Stopy kroczące
Stopy Kroczące są narzędziem, które pozwala na "śledzenie" ruchu na rynku poprzez ustawienie ceny powyżej lub poniżej wartości rynkowej, po której chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja pozycja została zamknięta. Twój Stop Kroczący będzie się wtedy poruszał wraz z dominującym trendem rynkowym, pozwalając Ci zrealizować zyski, jak również zminimalizować straty, jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie.

*Bezpłatne gwarantowane stopy są bezpłatne tylko w określonych godzinach, na niektórych rynkach tylko dla klientów detalicznych - kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo