Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli na Twoim rachunku jest zbyt mało środków i nie pokrywasz minimalnego depozytu zabezpieczającego wymaganego do kontynuowania handlu. Może to być spowodowane, gdy jedna lub więcej transakcji otwartych na rachunku spadnie poniżej pewnego punktu lub z powodu wahań cen aktywów.

W wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ile czasu mam na zamknięcie transakcji?

Jeśli kapitał rachunku spadnie poniżej 50% zarezerwowanej kwoty depozytu zabezpieczającego, pozycje zostaną automatycznie zamknięte, aby przywrócić kapitał rachunku do 100%. Nie ma limitu czasowego, jeśli na Twoim rachunku doszło do wezwania do uzupełnienia depozytu 100%. Oznacza to, że jeśli Twój poziom TFA osiągnie zero, zostaniesz o tym powiadomiony, jednak nie ma limitu czasowego na działanie.

Reguła 50% close out

Otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną, jeśli kapitał na Twoim rachunku spadnie poniżej 100% depozytu zabezpieczającego wymagane do pokrycia otwartych pozycji. Jak tylko kapitał rachunku spadnie do 50% minimalnego wymaganego depozytu zabezpieczającego, zgodnie z nowymi zasadami, natychmiast zmniejszymy lub zamkniemy pozycje, aż kapitał rachunku ponownie osiągnie 100%.

Na przykład:

  • Otwarta transakcja wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości 500 GBP.
  • Jeśli poziom TFA (Dostępne Środki Handlowe) spadnie do zera, jest to wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w 100%.
  • Kiedy poziom TFA spadnie do -£250 lub wartość kapitału własnego zostanie zredukowana do £250, (50% depozytu w wysokości £500), Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte do czasu, aż poziom ponownie przekroczy 100% wymaganego depozytu.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo